Дисципліна індивідуального вибору 2 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиДисципліна індивідуального вибору 2

Дисципліна індивідуального вибору 2

Для спеціальностей НМК1: 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", 272 "Авіаційний транспорт", 274 "Автомобільний транспорт":

Advanced Materials for Aerospace Applications Composites in modern design Computer Aided Technologies

Python в інженерії Адитивні технології в авіаційній промисловості Динаміка польоту літального апарату

Ергономіка Застосування композитів у сучасному дизайні Інженерні розрахунки енергетичних установок за допомогою CAD систем

 Комп’ютерні технології проєктування Математичне моделювання режимів роботи газотурбінних двигунів Мікропроцесорні пристрої автоматики

 Основи технічної діагностики Перспективні матеріали в авіаційній техніці Поршневі двигуни

Сучасні матеріали та модифікація їх властивостей Теорія пластичності Утилізація в машинобудуванні

Для спеціальностей НМК2: 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека", 125 "Кібербезпека та захист інформації", 126 "Інформаційні системи та технології", 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 172 "Електронні комунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка", 175 "Інформаційно-вимірювальні технології", 176 "Мікро- та наносистемна техніка", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт": 

Fundamentals of  Air Traffic Control Автоматизоване Web-Тестування Аналіз даних засобами Python

Аналіз і прогнозування часових рядів Безпека мобільних систем  Біометрія

Геомаркетинг Комп'ютерні технології обробки та аналізу Big-Data Основи системного адміністрування

Основи управління повітряним рухом Проблеми регіональної екології Створення Web-додатків з використанням Framework Laravel

Сучасні питання вимірювання параметрів ЛА Технології віртуальної реальності Технології комп’ютерного проектування медичних інформаційних систем

Функціональне програмування мовою F#

Для спеціальностей НМК3: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 076 "Підприємництво та торгівля", 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини":

Англійські ідіоми та сленг (English idioms and slang in Use) Гроші і кредит Креативна економіка

Міжнародний захист прав людини  Національна система захисту прав людини Організаційна культура та імідж сучасного керівника

Основи права Європейського Союзу Правова допомога та правозахисна діяльність в Україні

Предметні олімпіади у форматі НМТ