Наявні професійні стандарти авіаційної та ракетно-космічної техніки | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиНаявні професійні стандарти авіаційної та ракетно-космічної техніки

Професійні стандарти авіаційної та ракетно-космічної техніки

Протягом останніх років до національного законодавства (зокрема, Кодексу законів про працю в України, Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР було внесено низку змін, завдяки яким у правовому полі закріпився термін «професійний стандарт».

Професійний стандарт — затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій (ст. 331 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР).

Професійні стандарти складають з метою: визначення вимог до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їхніх завдань, обов’язків та спеціалізації; створення умов для професійного розвитку працівників та підвищення якості їхньої праці; нормування праці; визначення посадових (робочих) завдань та обов’язків працівників, планування їхнього професійного зростання, розроблення посадових (робочих) інструкцій (за потреби); організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, у т. ч. через неформальне навчання та підтвердження результатів неформального навчання; впливу на формування вимог до продуктивності праці та виробництва продукції (надання послуг); добору та укомплектування штату працівниками; обґрунтування рішень, що ухвалюються за результатами атестації, сертифікації працівників; тарифікації, категоріювання посад і професій (за потреби); розроблення стандартів підприємства, установи, організації; формування систем мотивації та стимулювання персоналу; групування професійних кваліфікацій, які застосовуються на підприємстві, в установі, організації, за рівнями Національної рамки класифікації (далі — НРК) чи відповідної галузевої рамки кваліфікацій; установлення єдиних вимог до змісту та якості професійної діяльності, узгодження назв професій (професійних назв робіт, посад), упорядкування видів трудової діяльності.

 Інженер з підготовки виробництва Інженер-технолог Інженер-конструктор

Предметні олімпіади у форматі НМТ