Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю та напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж науково-педагогічної роботи та досвід практичної роботи.

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними вченими, публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі викладання, наукових дослідженнях і педагогічної діяльності.

Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньо-професійною програмою.

Класи забезпечені персональними комп’ютерами, мультимедійними проекторами та іншою оргтехнікою. Сучасні програмні продукти допомагають здобувачам засвоювати програми курсів та набувати необхідні компетентності та навички.

Відповідає матеріально-технічним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Офіційний веб-сайт: https://www.khai.edu/ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми викладені на веб-сторінці кафедри фінансів, обліку і оподаткування платформи дистанційно освіти Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» Mentor https://mentor.khai.edu/finance 

Всі ресурси бібліотеки доступні через : https://library.khai.edu/ 

В освітній процес та діяльність наукової бібліотеки провадженні сучасні інформаційні технології, вільний багатоканальний доступ до освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет забезпечують постійне оновлення бази навчальної та наукової літератури й періодичних видань. Бібліотека Університету забезпечує безкоштовний доступ до фондів та зовнішнім електронним інформаційним ресурсам в локальних мережах бібліотек.

Цифровий репозитарій наукових та освітніх матеріалів Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут», доступний за посиланням http://dspace.library.khai.edu/xmlui/?locale-attribute=uk накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує постійний, надійний та відкритий доступ до академічних текстів науково-педагогічного складу, науковців, здобувачів вищої освіти та докторантів університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ