Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, атестація)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

Українська мова в діловодстві

4

залік

ОК 2

Іноземна мова

5

залік

ОК З

Іноземна мова

5залік
ОК 4

Іноземна мова

5диф. залік
ОК 5

Фізичне виховання

2залік
ОК 6

Фізичне виховання

2залік
ОК 7

Фізичне виховання

2залік
ОК 8

Фізичне виховання

2залік
ОК 9

Інформатика в бізнес-середовищі

5залік
ОК 10

Інформатика в бізнес-середовищі

5іспит

ОК 11

Елементарна математика (математика, математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

5

іспит

ОК 12

Елементарна математика (математика, математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

5

іспит

ОК 13

Елементарна математика (математика, математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

5

іспит

ОК 14

Елементарна математика (математика, математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

5

іспит

ОК 15

Мікро- та макроекономіка

5

іспит

ОК 16

Гроші та кредит

3

іспит

ОК 17

Банківська система

5

іспит

ОК 18

Податки та фіскальна політика

5

іспит

ОК 19

Фінанси

4

іспит

ОК 20

Бухгалтерський облік

4

іспит

ОК 21

Навчальна практика

3

залік

ОК 22

Комплексний державний іспит

2

іспит

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

88

 

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1.1

Політична економія

5

іспит

ВК 2.1

Економічна теорія

ВК 1.2

Історія міжнародних відносин

5

залік

ВК 2.2

Основи міжнародних відносин

ВК 1.3

Статистика

5

іспит

ВК 2.3

Загальна теорія статистики

ВК 1.4

Теорія фінансів

4

іспит

ВК 2.4

Основи фінансів

ВК 1.5

Страхування

4

диф. залік

ВК 2.5

Страхові послуги

ВК 1.6

Інвестування

4

залік

ВК 2.6

Інвестиційний аналіз

ВК 1.7

Аналіз господарської діяльності

5

іспит

ВК 2.7

Фінанси суб’єктів  господарювання

Загальний обсяг вибіркових компонент:

32

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

 

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь