Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Освітньо-професійна програма молодшого бакалавра. Освітньо- професійна програма має академічну орієнтацію. Структура програми передбачає грунтовну фундаментальну та базову підготовку фахівців у сфері обліку і оподаткування, здатних здійснювати облікову, аналітичну, контрольну діяльність господарюючих суб’єктів

Об'єкт вивчення: є теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, оподаткування, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб'єктів господарювання 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Здобуття освіти з бухгалтерського обліку і оподаткування

Фахова підготовка та формування компетентностей, які забезпечують ефективність підготовки та конкурентоспроможність молодого фахівця

Особливості освітньо-професійної програми:

Орієнтована на спеціальну підготовку бухгалтерів підприємств, аудиторів, ревізорів