Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиХарактеристика освітньої програми

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

05 - Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого бакалавра передбачає:

- загальний обсяг обов’язкових компонентів - 88 кред. (73,33 %);

- загальний обсяг вибіркових компонентів - 32 кред. (26,67 %).

Об'єкт вивчення: економічні процеси на підприємстві  

Цілі навчання: формування та розвиток загальних та професійних компетентностей в галузі соціальних та поведінкових наук, що направлені на здобуття студентами знань, вмінь та навичок, необхідних для здійснення встановлених видів економічної діяльності на певних посадах

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції економіки як науки

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення економічної діяльності підприємства

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм забезпечення економічної діяльності підприємств

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма початкового рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» передбачає оволодіння:

- парадигмами, законами, закономірностями, принципами, історичними передумовами розвитку економіки

- аналітичними та організаційним навичками для здійснення ефективної економічної діяльності у відповідності до тенденцій соціально-економічного розвитку України

- функціями та технологіями реалізації міжнародних економічних відносин

- загальними методами реалізації та оцінки економічної діяльності підприємства

- системним мисленням та активним діловим спілкуванням

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Загальна освіта у сфері «Економіка підприємства».

Акцент робиться на здобутті знань з економіки підприємства, які передбачають визначену зайнятість та можливість подальшої освіти у бакалавріаті

Особливості освітньо-професійної програми:

Особливостями програми є набуття знань для можливості отриманім початкового рівня освіти - молодший бакалавр та можливості продовження освіти для отримання кваліфікаційного рівня бакалавр з економіки підприємства

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь