Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-наукової програми
"Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів" 

Композиційні матеріали це матеріали які в майбутньому займуть найбільший обсяг застосування - авіаційні і ракетні конструкції, спортивний і медичний інвентар, транспорт і будівництво.

Предмет нашого навчання - проектування, розрахунок на міцність, виготовлення та випробування типових елементів конструкції - структури композиційних матеріалів, стрижнів, оболонок, балок, панелей обшивки і з'єднань деталей з композиційних матеріалів з застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Навчання проводитиметься на основі постійного впровадження в навчальний процес новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, із залученням студентів до виконання бюджетних, госпдоговірних і контрактних науково-дослідних робіт. Щорічно, починаючи з третього курсу - 4-8 студентів переводяться на навчання за індивідуальним графіком із залученням до виконання посильних наукових робіт під керівництвом провідних вчених кафедри.

Значний інтерес до випускників виявляють керівники як державних, так і приватних підприємств з виробництва літаків, суден, медичного обладнання та спортінвентарю, багато закордонних фірм і їх філії в Україні.

Під час навчання ви пройдете шість ступенів досконалості:

- розуміння законів природи вивчення фізики (аеро- і термодинаміки, механіки) і хімії.

- розуміння законів суспільства - вивчення історії, філософії, економіки.

- уміння розбиратися в техніці після освоєння деталей машин, теорії машин і механізмів, а також спеціальних предметів, де вивчають особливості застосування композиційних матеріалів в техніці.

- уміння спілкуватися в різних формах, тому: ви зможете формулювати думку для точних дисциплін після освоєння математичного апарату. Щоб комп'ютер розумів вас, ви вивчите програмування і різні прикладні програми, щоб спілкуватися з людьми, ви дізнаєтеся як особливості застосування української мови, так і мов міжнародного спілкування.

- уміння доводити свої думки і захищати свої ідеї в процесі захисту курсових проектів і інших робіт.

- здатність застосовувати отримані знання і навички для різних видів інженерної і наукової діяльності.


Гарант освітньо-наукової програми:

Шевцова Марина Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства

Шевцова Марина Анатоліївна

[email protected]

 


Навчальні плани

 2022 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ