Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

ОК01

Вступ до фаху

4,5

Залік, 1с.

ОК02

Методи програмування та комп’ютерні методи обчислень

5

Іспит, 1с.

ОК03

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

Іспит, 1с.

ОК04

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

Іспит, 1с.

ОК05

Теоретична механіка та теорія машин і механізмів

5

Іспит, 2с.

ОК06

Матеріалознавство

5,5

Іспит, 2с.

ОК07

Математичний аналіз

5

Іспит, 2с.

ОК08

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

Іспит, 2с.

ОК09

Фізика

5

Іспит, 2с.

ОК10

Практика (графічні інформаційні технології)

3

Залік. 2с.

ОК11

Технології конструкційних матеріалів

3,5

Залік, 3с.

ОК12

Математичний аналіз

5

Іспит, 3с.

ОК13

Механіка матеріалів та конструкцій

5

Іспит, 3с.

ОК14

Взаємозамінність та стандартизація

5

Іспит, 3с.

ОК15

Фізика

5

Іспит, 3с.

ОК16

Теоретична механіка та теорія машин і механізмів

5

Іспит, 3с.

ОК17

Технології конструкційних матеріалів

3,5

Залік, 4с.

ОК18

Електротехніка

3

Залік, 4с.

ОК19

Теоретична механіка та теорія машин і механізмів (КП)

2

Диф. залік, 4с.

ОК20

Аерогідродинаміка

4,5

Іспит, 4с.

ОК21

Механіка матеріалів та конструкцій

5

Іспит, 4с.

ОК22

Ознайомча практика

3

Залік, 4с.

ОК23

Аеродинаміка літального апарату

3

Залік, 5с.

ОК24

Гідравліка

3

Диф. залік, 5с.

ОК25

Будівельна механіка

3

Іспит, 5с.

ОК26

Загальна будова ракетно-космічної техніки (з обмеженим доступом)

4

Іспит, 5с.

ОК27

Технології конструкційних матеріалів

2,5

Іспит, 5с.

ОК28

Деталі машин та основи конструювання

5

Іспит, 5с.

ОК29

Деталі машин та основи конструювання (КП)

2

Диф. залік, 6с.

ОК30

Загальна будова ракетно-космічної техніки (з обмеженим доступом)

2

Диф. залік, 6с.

ОК31

Конструкція літальних апаратів і їх систем (з обмеженим доступом)

4

Іспит, 6с.

ОК32

Двигунні установки літальних апаратів (з обмеженим доступом)

4,5

Іспит, 6с.

ОК33

Будівельна механіка

3

Іспит, 6с.

ОК34

Виробнича практика

3

Залік, 6.

ОК35

Економіка підприємства

4

Залік, 7с.

ОК36

Конструкція літальних апаратів і їх систем

9,5

Іспит, 7с.

ОК37

Основи технології виробництва об’єктів аерокосмічної техніки

5

Іспит, 7с.

ОК38

Особливості проектування конструкцій нетрадиційних конструктивно-силових схем

4

Іспит, 8с.

ОК39

Конструкція літальних апаратів і їх систем (КП)

2

Диф. залік, 8с.

ОК40

Основи технології виробництва об

Предметні олімпіади у форматі НМТ