Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Ракетні та космічні комплекси"

Ракетні та космічні комплекси - одна з найбільш затребуваних освітніх програм сьогоднішнього і завтрашнього дня.

Високий рівень теоретичної підготовки, глибокі і різнобічні знання і вміння є візитною карткою як ХАІ в цілому, так і випускаючої кафедри.

Фахівці кафедри навчають проектувати ракети і космічні апарати самого різного призначення. Дана спеціалізація формує з студента творця новітньої техніки, виявляє комплексний підхід до об'єкта, здатного по "цеглинці" зібрати (створити!) Апарат в цілому, вдихнути в нього життя, забезпечити його надійне функціонування в будь-яких умовах і гарантувати обороноздатність країни.

Протягом всього курсу навчання студенти вивчають: вищу математику, фізику, нарисну геометрію, теоретичну механіку, інформатику, математичне моделювання, спеціальні питання механіки і математики, інженерну та комп'ютерну графіку, механіку матеріалів і конструкцій, матеріалознавство, теорію машин і механізмів, електротехніку та електроніку, основи теорії управління, інформаційні технології проектування і виробництва, фізико-хімічні основи технологічних процесів, механіку і міцність літальних апаратів, технологію виробництва ракет і космічних апаратів, контроль якості виробів, економіку і менеджмент. Перелік дисциплін показує придатність магістрів працювати в будь-якій галузі.

Матеріальна база кафедри включає 2 навчальні лабораторії, 2 комп'ютерні класи, близько 150 зразків ракетно-космічної техніки.

Для успішних студентів практикується переведення на індивідуальний графік навчання під керівництвом провідних вчених і педагогів кафедри для поглибленого вивчення окремих наукових напрямків, в тому числі на замовлення провідних підприємств ракетно-космічної галузі України.

Для бакалаврів та магістрів, які добре володіють англійською або німецькою мовами, надається можливість стажування за кордоном. Університет має договори про обмін студентами з Великобританією, США, Францією, Японією, Італією, Чехією та ін.


Гарант освітньо-професійної програми:

Цирюк Олександр Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки

Цирюк Олександр Анатолійович

[email protected]


Навчальні плани

 2020 рік набору  2021 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ