Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення: загальний устрій літальних апаратів різних схем, принципи функціонування обладнання літальних апаратів, критерії міцності і надійності, методи розрахунку аеродинамічних і динамічних характеристик, методи синтезу раціональних силових конструкцій, технологія виготовлення елементів конструкцій літальних апаратів 

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності у сфері авіаційної та ракетно-космічної техніки: розв’язання і узагальнення практичних задач у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів,що застосовуються при розробці агрегатів і вузлів авіаційної та ракетно-космічної техніки

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки та аналізу агрегатів і систем  авіаційної та ракетно-космічної техніки

Методи, методики та технології: математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробці агрегатів і систем літальних апаратів

Інструменти та обладнання: IT-технології,обладнання для виготовлення та експериментальної перевірки, лабораторія зразків авіаційної та ракетно-космічної техніки

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Ракетні та космічні комплекси».

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує вивчення теоретичних основ проектування і конструювання елементів авіаційної і ракетної техніки, набуття відповідних знань та компетентностей з класичних та новітніх досягнень в галузі механічної інженерії, глибокі знання щодо сучасних моделей, методів та алгоритмів проектування, а також технології, процесів та способів отримання виробів авіаційної і ракетної техніки.

Здійснюється підготовка фахівців, здатних виконувати розробку, впровадження і супровід авіаційної і ракетної техніки.

Предметні олімпіади у форматі НМТ