Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Кадрове забезпечення формується, в основному за рахунок науково-педагогічних працівників кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки, науково-педагогічний склад якої складається з достатньої кількості докторів технічних наук, професорів, кандидатів технічних наук та доцентів. До викладання дисциплін залучаються також інші кафедри факультету ракетно-космічної техніки та інших 12 кафедр Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми, відповідають вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. №1187).

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами) і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та практик, передбачених навчальним планом.

Навчання здійснюється у навчальній лабораторії дозвукової аеродинаміки (123 с. к.); комп’ютерних класах (229 л. к., 306 л. к.); навчальних спецкласах (212 л. к., 233 л. к., 222 л. к.); лекційних аудиторіях (202 л. к., 216 л. к.); навчально-наукових стендах гідросистем (141 м. к.), двигунів внутрішнього згоряння (148 м. к.), рідинних ракетних двигунів (157 м. к.), повітряно-реактивних двигунів (146 м. к.), твердопаливних ракетних двигунів (150 м. к.); навчальних класах об’єктів авіаційно-космічної техніки (145 м. к.), ракетно-космічної техніки (204 л. к., 219 л. к., 224 л. к., 235 л. к.), ракетно-стрілецького озброєння (156 м. к.)

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 зі змінами) включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ресурси, сайт Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та сайт кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності за ОПП.

Використання віртуального навчального середовища Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» MENTOR та авторських розробок науково-педагогічного складу кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки.

Методичні посібники, конспекти лекцій фонду методичного кабінету, наукові статті, патенти та дисертації науково-педагогічного складу кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки.

Предметні олімпіади у форматі НМТ