Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиМенеджмент (ID 508)Ресурсне забезпечення реалізації програми

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівника з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти.

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні.

Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Матеріально-технічне забезпечення:

Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах імпульсного корпусу.

Лекційні, обладнані проекторами та ПК: 313ік, 502ік, 504 ік;

Комп’ютерні класи: 501ік, 509ік, 511ік,

Відповідає матеріально-технічним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

- офіційний сайт Університету

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

- необмежений доступ до мережі Інтернет;

- наукова бібліотека та читальні зали;

Використання віртуального навчального середовища Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ліцензійного програмного забезпечення та авторських розробок науково-педагогічного складу, наприклад програма «Business Automation Software (BAS)» (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 )

Предметні олімпіади у форматі НМТ