Академічна мобільність | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і підприємствами України, де студенти проходять практику

Міжнародна кредитна мобільність:

З навчальними закладами країн-партнерів за програмою ERASMUS+. Навчання громадян України за кордоном є складовою частиною навчання в ХАІ, оцінки отримані за кордоном враховуються в ХАІ

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти:

Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами.

Предметні олімпіади у форматі НМТ