Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" 

Під час навчання студент отримає наступні:

- знання (методичні і нормативні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства; передові системи ремонтів і технологію ремонтних робіт; основи економіки; основи організації виробництва; організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; вимоги до продукції підприємства; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва; організацію виробництва та управління; техніко-експлуатаційні характеристики обчислювальних машин; основи програмування в обсязі спеціальної або загальної освіти та курсової підготовки);

- вміння (здатність здійснювати контроль за діяльністю підрозділів підприємства, які беруть участь у проведенні ремонтних робіт та випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ним; здатність розроблювати заходи, спрямовані на вдосконалення організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості, підвищення ефективності використання основних фондів; здатність брати участь у плануванні технічного розвитку виробництва капітального ремонту і модернізації основних фондів; здатність брати участь у складанні балансу виробничих потужностей та їх використанні; здатність використовувати засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку та оперативно регулювати процес виробництва та інших видів основної діяльності підприємства або його підрозділів відповідно до виробничих програм; здатність оперативно контролювати процес виробництва для забезпечення максимального використання виробничих потужностей; виявлення заходів щодо запобігання та усунення порушень процесу виробництва);

- навички (здатність брати участь у перевірці технічного стану устаткування та якості ремонтних робіт; вміння організувати підготування ремонтних робіт та визначити потребу в запасних частинах для ремонту устаткування; володіння методами і засобами розроблення нормативних матеріалів щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування; вміння складати заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, а також контролювати правильність їх витрачання; здатність виявляти резерви виробництва для встановлювання найбільш раціональних режимів роботи технологічного устаткування; вміння вести диспетчерський журнал, складати звітні рапорти та іншу технічну документацію про процес виробництва; здатність брати участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності підрозділів підприємства, виявлення внутрішньовиробничих резервів; здатність керувати роботою операторів диспетчерської служби; володіння методами проведення розрахунків та обчислювальних робіт; вміння забезпечити проведення обчислювального процесу згідно з робочими програмами; вміння готувати технічні носії інформації на пристроях підготовки даних та контролювати їх; здатність установлювати причини збоїв роботи комп'ютерів).


Гарант освітньо-професійної програми:

Кочук Сергій Борисович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мехатроніки та електротехніки

Кочук Сергій Борисович

[email protected]

 


Навчальні плани

2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ