Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення та діяльності: технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації об’єктів та процесів у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології; способи аналізу та синтезу систем  керування технологічними об’єктами

Методи, методики та технології: методи та програмні засоби моделювання, проектування, автоматизованого керування складними організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знання технічних засобів автоматизації,вміння розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації

Інструменти та обладнання: сучасні програмно-технічні засоби та комп’ютерно-інтегровані технології для проектування, моделювання, дослідження та експлуатації систем автоматизації

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма для підготовки бакалаврів

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Загальна освіта у галузі електроніка, автоматизація та електронні комунікації за спеціальністю автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Програма складається з дисципліни загальної та професійної підготовки, які підтверджують відповідні компетентності, навчальні дисципліни обов’язкового і вільного вибору спрямовані на забезпечення підготовки здобувачів для подальшої праці у різних галузях промисловості в напрямках розробки, впровадження, підтримки автоматизованих систем керування технологічними процесами та виробництвами

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує вивчення теоретичних основ автоматики, сучасних мов програмування, набуття відповідних знань та компетентностей з класичних та новітніх досягнень в галузі електроніка, автоматизація та електронні комунікації, глибокі знання щодо сучасних моделей, методів та алгоритмів,а також комп’ютерно-інтегрованих технології.

Здійснюється підготовка фахівців, здатних застосувати математичні основи та алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі автоматизованих систем керування технологічними процесами

Предметні олімпіади у форматі НМТ