Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Комп’ютерний дизайн та 3D моделювання" 


Гарант освітньо-професійної програми:

Саєнко Сергій Юрійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та комп’ютерного моделюванняа

Саєнко Сергій Юрійович

[email protected]  


Навчальні плани

 2022 рік набору 2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ