Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Комп’ютерні системи та мережі" 

Основні обов'язкові компоненти освітньої програми:

- Технології програмування;

- Програмовні системи на кристалі;

- Операційні системи;

- Мобільне програмування;

- Вбудовані системи;

- Програмування систем IoT;

- Паралельні та розподілені обчислювання;

- Комп’ютерні мережі.

План підготовки студентів за освітньою програмою «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе вивчення сучасних інформаційних технологій.

Освітня програма формує знання та практичні навички з сучасних технологій розроблення систем на кристалі SoC, вбудованих систем, розподілених систем на основі IoT, а також комп'ютерних мереж на основі цих систем або готового обладнання для розподіленого зберігання та оброблення даних; технологій програмування, в тому числі веб, для розроблення розподілених систем оброблення даних; технологій налаштування та адміністрування комп'ютерних систем.

Крім цього, вони вивчають:

- технології локальних і корпоративних комп'ютерних мереж (Fast / Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, Internet / Intranet);

- сучасні мови та технології програмування (С / С++, С#, Java, Phyton, JavaScript);

- архітектуру і особливості реалізації сучасних операційних систем (Windows 11, Linux);

- прикладних протоколів і сервісів INTERNET;

- розроблення вбудованих та IoT систем;

- WEB-технології (PHP, CSS, HTML);

- адміністрування мереж;

- DevOps.

Кваліфікація після закінчення навчання:

- бакалавр за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.

Індивідуальна траєкторія навчання "Проектування та тестування Web- і хмарних систем":

- Комп'ютерний дизайн;

- Web-технології;

- Тестування систем;

- Хмарні обчислення;

- IoT системи;

- Технології віртуальної реальності;

- Розроблення мобільних систем.


Гарант освітньо-професійної програми:

Дужий Вячеслав Ігорович

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки

Дужий Вячеслав Ігорович

[email protected]

 


Навчальні плани

2020 рік набору 2021 рік набору 2022 рік набору

2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ