Академічна мобільність | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і технічними закладами України, зокрема: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, ТОВ «482.СОЛЮШНС», ТОВ «SigmaSoftware», ТЗОВ «SoftServe», ТОВ «EpamSystems», ТОВ «НВП «Радікс», RWA RailwayAutomatic (Залізничавтоматика).

Міжнародна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і навчальними закладами країн-партнерів:

- меморандум про обмін співробітниками та здобувачами вищої освіти та про обмін технологіями та сумісне проведення наукових досліджень з Tallinn University of Technology (Естонія);

- партнерська угода про наукову співпрацю з TALLINNA TEHNIKAULIKOOL (Естонія);

- партнерська угода про наукову співпрацю з University of Newcastle upon Tyne (Великобританія);

- Університет Тренто (Италія) Програма мобільності. Erasmus+;

- Стипендіальні програми Німецької Служби Академічних обмінів DAAD;

- Лундський Університет (Швеція) Стажування для викладачів;

- Стамбульський технічний університет, Nanchang Hangkong university;

- Академічна мобільність з Магдебурзьким технічним університетом ім. Отто фон Геріке;

- Чеський Технічний Університет у Празі Стипендіальна програма Nikola Šohaj (1 семестр);

- Академічна мобільність з Ecole Centralede Nantes (ECN), Франція ЄС;

- Академічна мобільність з Університетом Країни Басків, Іспанія.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти:

Навчання здійснюється державною мовою. У певних випадках може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Предметні олімпіади у форматі НМТ