Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та/або вчене звання та відповідають ліцензійним вимогам

Матеріально-технічне забезпечення:

Загальна площа, на якій розміщені приміщення кафедри інформаційних технологій проектування складає 483,6 м2.

Навчальна площа на якій здійснюється освітній процес, складає 418,55 м2.

Територіально приміщення кафедри розташовані у одному навчальному корпусі. В усіх приміщеннях забезпечуються комфортні умови для навчання здобувачів та роботи викладачів.

Кафедра інформаційних технологій проектування має власні комп’ютерні класи, площею 236,15 м2, що обладнані 52комп’ютерами, 3 мультимедійними проекторами для здобувачів вищої освіти.

Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах: 221, 228, 229, 324, 326, 327, 328, 329, 333, 340, 341, 342 аудиторії літакобудівельного корпусу.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Використання віртуального навчального середовища Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та авторських розробок науково-педагогічного складу

Предметні олімпіади у форматі НМТ