Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Введення в інформаційні технології проектування

3

залік

ОК2

Вища математика

5

іспит

ОК3

Дискретна математика та теорія алгоритмів

4,5

іспит

ОК4

Основи програмування

7

іспит

ОК5

Технологія розробки програм

4,5

іспит

ОК6

Вища математика

5

іспит

ОК7

Навчальна практика

3

залік

ОК8

Системне програмне забезпечення

4

іспит

ОК9

Фізика

5

залік

ОК10

Цифрова схемотехніка

4

іспит

ОК11

Вища математика

5

іспит

ОК12

Об'єктно-орієнтоване програмування

5

іспит

ОК13

Організація баз даних

6,5

іспит

ОК14

Сучасні WEB-технології

4,5

іспит

ОК15

Теорія ймовірностей

4,5

залік

ОК16

Інструментальні засоби візуального програмування

6,5

іспит

ОК17

Комп’ютерна геометрія

4,5

іспит

ОК18

Ознайомча практика

3

залік

ОК19

Основи механіки інженерних об

Предметні олімпіади у форматі НМТ