Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Кадрове забезпечення формується, в основному за рахунок науково-педагогічних працівників кафедри теорії авіаційних двигунів, професорсько-викладацький склад якої складається з достатньої кількості докторів технічних наук, професорів, кандидатів технічних наук та доцентів. До викладання дисциплін залучаються також інші кафедри факультету авіаційних двигунів та інших 12 кафедр Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми, відповідають вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами).

Матеріально-технічне забезпечення:

Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах кафедри теорії авіаційних двигунів. Зокрема, у навчальних лабораторіях лопаткових машин (163мк) та газотурбінних двигунів  (бокс та пультова малорозмірних двигунів), у комп’ютерних класах (209мк, 211мк, 224мк, 242мк).

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами) і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та практик, передбачених навчальним планом.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами) і включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ресурси, сайт Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та сайт кафедри теорії авіаційних двигунів, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності за ОП (сайт бібліотеки: https://library.khai.edu/; сайт дистанційного навчання MENTOR: https://mentor.khai.edu/;  сайт кафедри https://k201.khai.edu/).

Використання віртуального навчального середовища Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та авторських розробок науково-педагогічного складу(текстовий редактор WORD, електронні таблиці EXCEL, системи твердотільного моделювання AutoCAD, Siemens NX, КОМПАС, пакет для розрахунку динаміки рідин та газів ANSYS, комп’ютерна програма для розрахунку вісесіметричної течії у вісьовому компресорі AxSym, комп’ютерна програма «Комплексна система курсового і дипломного проектування»).

Предметні олімпіади у форматі НМТ