Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Газотурбінні установки і компресорні станції"

Студенти отримують знання, вміння і навички з гуманітарних, фундаментальних та прикладних природничих дисциплін, опановують предмети, які пов'язані з професійною та практичною підготовкою.

Навчальний процес і науково-дослідна робота на кафедрі забезпечені не тільки комп'ютерними класами, обладнаними сучасною електронно-обчислювальною технікою, а й солідною навчально-лабораторною базою, де проводяться стендові дослідження газотурбінних двигунів і їх вузлів, є кабінети курсового і дипломного проектування. Програмне комп'ютерне забезпечення навчального процесу, розроблене співробітниками кафедри, охоплює весь цикл проектування газотурбінного двигуна і дослідження його характеристик, враховує всі застосовувані типи і схеми двигунів.

Профілюючими дисциплінами для випускників є:

Теорія та розрахунок лопатевих машин

Нагнітачи природнього газу

Теорія газотурбінних двигунів і установок

Конструкція та міцність газотурбінних двигунів та установок

Технологія газотурбобудування

Газотурбінні установки, компресорні станції та газотранспортні мережі

Випробування і основи експлуатації газотурбінних установок

Комп'ютерне проектування елементів газотурбінних двигунів

Комбіновані парогазові установки

Теплотехнічні вимірювання і прилади

Обладнання компресорних станцій та газотранспортні мережі

Комп'ютерні системи проектування газотурбінних установок

Економіка виробництва

Екологічні аспекти проектування газотурбінних установок

Наші випускники працюють в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, на підприємствах з виробництва та експлуатації газотурбінної техніки різного призначення. Ця техніка використовується у морському, повітряному і наземному транспорті, в енергоустановках та газоперекачуючих агрегатах, охоплючи газотранспортну та енергетичну галузі промисловості.


Гарант освітньо-професійної програми:

Кіслов Олег Володимирович

кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії авіаційних двигyнiв

Кіслов Олег Володимирович

[email protected] 

Навчальні плани

  2020 рік набору 2021 рік набору 2022 рік набору

2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ