Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Кадрове забезпечення формується, в основному, за рахунок науково-педагогічних працівників кафедри економіки та публічного управління, склад якої сформований з достатньої кількості докторів економічних наук, професорів, кандидатів економічних та технічних наук, доцентів, старших викладачів.  До викладання навчальних дисциплін залучаються також науково-педагогічні працівники інших кафедр Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Науково-педагогічні працівники залучені до реалізації освітньої програми, відповідають вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.3015 р. №1187 зі змінами).

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.3015 р. №1187 зі змінамиі забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та практик, передбачених навчальним планом.

Навчання проводиться в аудиторіях кафедри економіки та публічного управління, які входять до складу факультету програмної інженерії та бізнесу Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Усі лекційні, семінарські, практичні та лабораторні заняття з непрофільних предметів проводяться на базі аудиторного фонду та матеріально-технічної бази університету.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.3015 р. №1187 зі змінами) включає в себе бібліотечні ресурси (https://library.khai.edu/), електроні навчальні ресурси, сайт Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (https://khai.edu/ua/), на якому розмішена основна інформація щодо освітньої діяльності та освітньо-професійної програми. Дистанційне навчання здійснюється з використанням системи дистанційного навчання MENTOR (https://mentor.khai.edu/).

Предметні олімпіади у форматі НМТ