Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області: 

Об’єкт вивчення та діяльності: розроблення, виробництво, випробування, експлуатація, сервісне обслуговування, ремонт і сертифікація медичної техніки та виробів медико-біологічного призначення; обробка біомедичної інформації; техніко-інформаційне супроводження медичних технологій та систем

Цілі навчання:набуття компетентностей у сфері розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації медико-біологічних приладів і систем, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, штучних органів, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій

Теоретичний зміст предметної області:клінічна інженерія, медична техніка, мікроелектромеханічні системи, медична радіологія, медичні біотехнології, біомеханіка, робототехніка, біомедична інформатика, прийняття рішень в медицині; отримання, обробка, інтерпретація біосигналів та зображень біологічних об’єктів

Методи, методики та технології:інженерно-конструкторські методи, біотехнічні та медико-технічні технології, моделювання, програмне забезпечення та інформаційні технології для обробки та аналізу даних біології, медицини та медичного приладобудування

Інструменти та обладнання:біологічна та медична техніка, біомедичні вироби і біоматеріали медичного призначення, штучні органи, обчислювальна техніка

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма.

Орієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні використовувати  теоретичні знання і практичні навички для побудови та експлуатації технічних засобів в галузі біомедичної інженерії

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівців за спеціальністю Біомедична інженерія, які здійснюють інжиніринг радіоелектронної біомедичної апаратури.

Програма містить дисципліни загальної та професійної підготовки, що мають інтегральний характер, змістовно спрямовані фахові навчальні дисципліни обов’язкового і вільного вибору здобувачів для забезпечення підготовки фахівців у сфері розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації медико-біологічних приладів і систем, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, штучних органів, радіоелектронних  біомедичних засобів та їх інжинірингу,  а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для інтелектуальної обробки біосигналів та медичних зображень.

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма враховує інтереси підприємств, медичних закладів м. Харкова та Харківського регіону для забезпечення техніко-інформаційного супроводження біотехнічних та медичних апаратів, приладів, систем та їх інжинірингу, розробки та експлуатації сучасних біомедичних засобів отримання, обробки, аналізу, інтерпретації та візуалізації біомедичних сигналів і зображень.

Особливістю програми є поглиблене вивчення дисциплін з конструювання і технологій виготовлення радіоелектронної апаратури біомедичного призначення.

Формує фахівців здатних застосовувати не лише існуючі, але і розробляти нові архітектурні рішення побудови біомедичної техніки

Предметні олімпіади у форматі НМТ