Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Авіаційні двигуни та енергетичні установки"

Авіаційний газотурбінний двигун по праву вважається самим технологічно складним механізмом, який створила людина, тому випускники нашої кафедри - інженери найвищого класу! Це люди, які здатні проектувати і діагностувати будь-які технічні системи будь-якої складності!

В ході навчання в рамках спеціальності "Авіаційні двигуни і енергетичні установки" студенти освоюють ряд фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплін. Отримавши на перших курсах фундаментальні знання в області хімії, фізики, Вищої математики, Інженерної графіки, Комп'ютерного моделювання, студенти приступають до освоєння теорії і виконання курсових проектів за такими інженерних дисциплін як Авіаційне матеріалознавство, Механіка матеріалів і конструкцій, Теорія машинних механізмів, Теорія і розрахунок лопаткових машин, Теорія повітрянореактивних двигунів. Після чого починається курс спеціалізованих дисциплін.

Метою навчання є формування навичок та вмінь комп'ютерного моделювання, проектування і розрахунку конструкцій авіаційних газотурбінних і поршневих двигунів, створюваних на їх основі енергоустановок, а також агрегатів і систем управління. В рамках даної спеціалізації виконуються курсові проекти з проектування поршневого двигуна і одного з вузлів газотурбінного двигуна. Студенти отримують традиційну для ХАІ фундаментальну підготовку в галузі авіаційних двигунів і енергетичних установок з акцентом на освоєння і застосування сучасних методів проектування та інформаційних технологій.

Авіаційні агрегати - дуже складні і відповідальні системи, що працюють в умовах великих перепадів температур, перевантажень і вібрацій. До їх надійності пред'являються підвищені вимоги. Тому їх вивчення на нашій кафедрі приділяють особливу увагу. Метою навчання є формування навичок і умінь розрахунку та комп'ютерного проектування паливних, масляних, повітряних і протиобмерзних систем, систем автоматичного управління, виконавчих механізмів систем автоматичного управління і регулювання авіаційних двигунів.

Одним з найбільш затребуваних у світі напрямків підготовки студентів є розробка і застосування систем комп'ютерної діагностики авіаційних, танкових і автомобільних двигунів, а так само газотурбінних приводів. На кафедрі працює лабораторія діагностики двигунів, тому студентам нашої кафедри ми викладаємо найостанніші досягнення в цій галузі:

- сучасні комп'ютерні технології діагностики стану технічних об'єктів

- теорія робочих процесів

- математичні моделі двигунів і енергетичних установок з урахуванням можливих експлуатаційних дефектів

- експлуатація двигунів і установок по їх технічного стану і рівню надійності

- методи, алгоритми та програмні засоби комп'ютерного аналізу технічного стану двигунів і агрегатів

- бортові і наземні комп'ютерні системи діагностування двигунів і агрегатів

Авіаційні і автомобільні двигуни - це об'єкти машинобудування, які відображають високі досягнення в області розробки нових технологій і матеріалів, автоматизованого проектування, робочих процесів, конструювання, міцності, надійності, управління та діагностики. Тому диплом авіаційного інженера-двигуніста є відмінною рекомендацією для роботи в будь-який технічної галузі.

Випускникам нашої кафедри пропонується широкий вибір при визначенні місця своєї подальшої роботи і розвитку. Це можуть бути:

- підприємства авіаційної промисловості, такі як всесвітньо відомі АНТК Антонов, ВАТ "Мотор Січ", ЗМКБ "Івченко-Прогрес", ДП "Южмаш" і підприємства, що випускають обладнання для авіаційної техніки, такі як "Харківське агрегатне КБ", Корпорація "ФЕД";

- підприємства проектують військове і промислове обладнання такі як ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект», ХЗТМ ім. Малишева (Харківський танковий завод), Харківське КБ з двигунобудування і багато інших;

- освітні та науково-дослідні інститути такі як "ХАІ", Інститут проблем машинобудування Національної академії наук України;

- підприємства машинобудівного профілю, які мають конструкторські підрозділи для вдосконалення продукції, що випускається і розробки нових зразків;

- іноземні компанії аналогічного профілю.


Гарант освітньо-професійної програми:

Нижник Сергій Михайлович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій виробництва авіаційних двигунів

Нижник Сергій Михайлович

[email protected]


Навчальні плани

 2020 рік набору 2021 рік набору 2022 рік набору

2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ