Освітні програми і компоненти для бакалаврів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОсвітні програми і компоненти для бакалаврів

Освітні програми і компоненти для бакалаврів 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Міжнародна документація та інформація

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки» 

035.10 Прикладна лінгвістика

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Економіка підприємства Психологія

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Облік і оподаткування Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Менеджмент Маркетинг Експертиза товарів та послуг 

Галузь знань: 08 «Право» 

Право

Галузь знань: 10 «Природничі науки» 

Екологія та охорона навколишнього середовища Космічний моніторинг Землі

Галузь знань: 11 «Математика та статистика» 

Обчислювальний інтелект

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Інженерія програмного забезпечення Інтелектуальні системи та технології Інформаційні технології проектування

Комп’ютеризація обробки інформації та управління Комп’ютерні технології в біології та медицині Комп’ютерні системи та мережі

Системне програмування Системний аналіз і управління Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Безпека інформаційних і комунікаційних систем Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ Розподілені інформаційні системи

Штучний інтелект та інформаційні системи

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

Динаміка і міцність машин Роботомеханічні системи і логістичні комплекси Комп’ютерне моделювання механічних процесів

Комп'ютерний інжиніринг Комп’ютерний дизайн та 3D моделювання Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки Безпілотні літальні комплекси Проектування та виробництво композитних конструкцій

Ракетні двигуни та енергетичні установки Ракетні та космічні комплекси Супутники, двигуни та енергетичні установки

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Комп'ютерно-інтегроване управління в енергетиці Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Газотурбінні установки і компресорні станції

 Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»

Інженерія мобільних додатків Комп’ютерні системи технічного зору Комп'ютерні технології проектування та виробництва 

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи Якість, стандартизація та сертифікація

Мікро- та наносистемна техніка

Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія»

Біомедична інженерія

Галузь знань: 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія»

Біомедична інженерія

Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси  Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

Галузь знань: 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

Інженерія мобільних додатків Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва Менеджмент якості товарів та послуг

Мікро- та наносистемна техніка

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Геоінформаційні системи і технології Геодезія та землеустрій

Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»

Правоохоронна діяльність

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Інтелектуальні транспортні системи Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів Автомобілі та автомобільне господарство

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Публічне управління та адміністрування)

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»

Міжнародна економіка

Предметні олімпіади у форматі НМТ