bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Освітні програми і компоненти для бакалаврів
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОсвітні програми і компоненти для бакалаврів

Освітні програми і компоненти для бакалаврів

Спеціальність (Освітня програма)

Освітньо-професійна програма

Короткий опис, структура і освітні компоненти

Нормативний термін навчання

Скорочений термін навчання

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)

завантажити

завантажити

завантажити

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

завантажити

-

завантажити

051 Економіка (Економіка підприємства)

завантажити

завантажити

завантажити

053 Психологія (Психологія)

завантажити

-

завантажити

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

завантажити

-

завантажити

071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)

завантажити

-

завантажити

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

завантажити

-

завантажити

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування)

завантажити

-

завантажити

073 Менеджмент (Менеджмент)

завантажити

-

завантажити

073 Менеджмент (Логістика)

завантажити

-

завантажити

073 Менеджмент (Управління проектами)

завантажити

-

завантажити

075 Маркетинг (Маркетинг)

завантажити

-

завантажити

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Експертиза товарів та послуг)

завантажити

-

завантажити

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

завантажити

-

завантажити

081 Право (Право)

завантажити

завантажити

-

завантажити

101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

завантажити

-

завантажити

103 Науки про Землю (Космічний моніторинг Землі)

завантажити

завантажити

завантажити

113 Прикладна математика (Математичне та комп'ютерне моделювання)

завантажити

-

завантажити

113 Прикладна математика (Обчислювальний інтелект)

завантажити

завантажити

завантажити

121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення)

завантажити

завантажити

завантажити

122 Комп’ютерні науки (Інтелектуальні системи та технології)

завантажити

завантажити

завантажити

122 Комп’ютерні науки (Інформаційні технології проектування)

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

122 Комп’ютерні науки (Комп’ютеризація обробки інформації та управління)

завантажити

завантажити

завантажити

122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні технології в біології та медицині)

завантажити

-

завантажити

123 Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи та мережі)

завантажити

завантажити

завантажити

123 Комп’ютерна інженерія (Програмовані мобільні системи та Інтернет речей)

завантажити

-

завантажити

123 Комп’ютерна інженерія (Системне програмування)

завантажити

завантажити

завантажити

124 Системний аналіз (Системний аналіз і управління)

завантажити

-

завантажити

125 Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем)

завантажити

-

завантажити

125 Кібербезпека (Кібербезпека індустріальних систем)

завантажити

-

завантажити

126 Інформаційні системи та технології (Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ)

завантажити

завантажити

завантажити

126 Інформаційні системи та технології (Розподілені інформаційні системи)

завантажити

завантажити

завантажити

126 Інформаційні системи та технології (Штучний інтелект та інформаційні системи)

завантажити

завантажити

завантажити

131 Прикладна механіка (Динаміка і міцність машин)

завантажити

завантажити

завантажити

131 Прикладна механіка (Роботомеханічні системи і логістичні комплекси)

завантажити

завантажити

завантажити

133 Галузеве машинобудування (Комп'ютерний інжиніринг)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Авіаційні двигуни та енергетичні установки)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Безпілотні літальні комплекси)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Літаки і вертольоти)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Проектування та виробництво композитних конструкцій)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Ракетні двигуни та енергетичні установки)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Ракетні та космічні комплекси)

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Супутники, двигуни та енергетичні установки)

завантажити

-

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок)

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Технології виробництва та ремонту літальних апаратів)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Комп’ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Експлуатаційна діагностика, технічне обслуговування та ремонт авіаційних двигунів та енергетичних установок)

завантажити

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Випробування та сертифікація літальних апаратів)

завантажитизавантажитизавантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Аеродинаміка літальних апаратів)

завантажитизавантажитизавантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Технології виробництва літальних апаратів)

завантажитизавантажитизавантажити

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент та енергоефективність)

завантажити

-

завантажити

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Комп'ютерно-інтегроване управління в енергетиці)

завантажити

завантажити

завантажити

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії)

завантажити

завантажити

завантажити

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Ядерні енергетичні установки)

завантажити

-

завантажити

142 Енергетичне машинобудування (Газотурбінні установки і компресорні станції)

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

144 Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент)

завантажити

завантажити

завантажити

144 Теплоенергетика (Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем)

завантажити

завантажити

завантажити

144 Теплоенергетика (Теплофізика)

завантажити

завантажити

завантажити

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Інженерія мобільних додатків)

завантажити

завантажити

завантажити

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютерні системи технічного зору)

завантажити

завантажити

завантажити

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп'ютерні технології проектування та виробництва)

завантажити

завантажити

завантажити

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)

завантажити

-

завантажити

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи)

завантажити

завантажити

завантажити

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції)

завантажити

завантажити

завантажити

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

завантажити

-

завантажити

153 Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наносистемна техніка)

завантажити

-

завантажити

163 Біомедична інженерія (Біомедична інженерія)

завантажити

завантажити

завантажити

163 Біомедична інженерія (Біомедична інформатика та радіоелектроніка)

завантажити

завантажити

завантажити

172 Телекомунікації та радіотехніка (Інформаційні мережі зв’язку)

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

172 Телекомунікації та радіотехніка (Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби)

завантажити

-

завантажити

172 Телекомунікації та радіотехніка (Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси)

завантажити

завантажити

завантажити

172 Телекомунікації та радіотехніка (Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем)

завантажити

завантажити

завантажити

173 Авіоніка (Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів)

завантажити

завантажити

завантажити

193 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

завантажити

завантажити

завантажити

255 Озброєння та військова техніка (Ракетне та ствольне озброєння)

завантажити

 

завантажити

272 Авіаційний транспорт (Інтелектуальні транспортні системи)

завантажити

завантажити

завантажити

272 Авіаційний транспорт (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів)

завантажити

-

завантажити

274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)

завантажити

-

завантажити

281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)

завантажити

-

завантажити

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)

завантажити

-

завантажити

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний туристичний бізнес)

завантажити

-

завантажити

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути