14 Електрична інженерія (набір 2022 року) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Шаблони навчальних планів для спеціальностей:
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
(освітні програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективність»,
«Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»,
«Ядерні енергетичні установки»),
142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика"
(набір 2022 року)

Блоки дисциплін

Семестри

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Фізико-математичний блок

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

(5 кредитів)

Математичний аналіз

(5 кредитів)

Математичний аналіз

(5 кредитів)

Спеціальні розділи математики

(5 кредитів)

    
 

Фізика

(5 кредитів)

Фізика

(5 кредитів)

     
Базова інженерна підготовка

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

(5 кредитів)

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

(5 кредитів)

Взаємозамінність та стандартизація

(5 кредитів)

Електротехніка

(3 кредитів)

    

Методи програмування та комп’ютерні методи обчислень

(5 кредита)

Матеріалознавство

(5,5 кредита)

Технічна термодинаміка

(3,5 кредита)

Технічна термодинаміка

(6 кредита)

    

Вступ до фаху

(4,5 кредита) 

Практика (графічні інформаційні технології)

(3 кредита)

 

 

    
Механіка 

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

(5 кредитів)

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

(5 кредитів)

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

(2 кредита)

    
  

Механіка матеріалів та конструкцій

(5 кредитів)

Механіка матеріалів та конструкцій

(5 кредитів)

    
    

Деталі машин та основи конструювання

(5 кредитів)

   
Soft skills 
(Гуманітарний блок)

Українські студії

(3 кредита)

   

Формування системного наукового світогляду

(3 кредита)

Розвиток комунікацій

(3 кредита)

  

Правова компетентність

(3 кредита)

  

Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором

(3 кредита)

    
Іноземна мова

Мовні компетентності  (іноземна мова)

(3 кредита)

Мовні компетентності  (іноземна мова)

(3 кредита)

      
MINOR    

Minor. Дисципліна 1

(5 кредитів)

Minor. Дисципліна 2

(5 кредитів)

Minor. Дисципліна 3

(5 кредитів)

Minor. Дисципліна 4

(5 кредитів)

Дисципліни індивідуального вибору     

Дисципліна індивідуального вибору 1

(5 кредитів)

Дисципліна індивідуального вибору 2

(5 кредитів)

Дисципліна індивідуального вибору 3

(5 кредитів)

Усього кредитів28,531,528,524,013,013,010,010,0

Предметні олімпіади у форматі НМТ