bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Шаблони навчальних планів та вибіркові компоненти
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиШаблони навчальних планів та вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти навчального плану

Блоки дисциплін

Семестри

∑ кредитів

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Фізико-математичний блок

Математика за розділами (5 кредитів)

Математика за розділами (5 кредитів)

Математика за розділами (5 кредитів)

Спеціальні розділи математики: Інженерні розрахунки за допомогою MathCAD, MATLAB (5 кредитів)

 

5

 

 

 

Методи програмування та компютерні методи обчислень (5 кредитів)

Фізика (5 кредитів)

Фізика (5 кредитів)

 

 

 

 

 

 

Базова інженерна підготовка

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів)

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів)

Взаємозамінність та стандартизація (5 кредитів)

Гідравліка в АРКТ (5 кредитів)

Аерогідродинаміка+РГР (5 кредитів)

Аеродінаміка ЛА + КП (3+2 кредита)

Динаміка польоту (5 кредитів)

 

 

Вступ до фаху (4,5 кридита)

Матеріалознавство (5,5 кредитів)

Технології конструкційних матеріалів (3,5 кредита)

Електротехніка в АРКТ (5 кредитів)

 

Практика виробнича (3 кредита)

 

 

 

 

Практика (графічні інформаційні технології) (3 кредита)

 

Термодинаміка і теплообмін (3,5 кредита)

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика ознайомча (3 кредита)

 

 

 

 

 

Механіка

 

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (5 кредитів)

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (5 кредитів)

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП) (2 кредита)

Основи конструювання технічних систем (5 кредитів)

Основи конструювання технічних систем (без 142 спеціальності) (2 кредита)

 

 

 

 

 

Механіка матеріалів та конструкцій (5 кредитів)

Механіка матеріалів та конструкцій (5 кредитів)

 

 

 

 

 

Soft skills (Гуманітарний блок)

Мовні компетентності  (українська мова) (3 кредита)

 

 

Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором (3 кредита)

Компетентності, спрямовані на формування системного наукового світогляду (3 кредита)

Компетентності загального культурного кругозору та розвитку комунікацій (3 кредита)

 

 

 

Правова компетентність (3 кредита)

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова

Мовні компетентності  (іноземна мова) (3 кредита)

Мовні компетентності  (іноземна мова) (3 кредита)

 

 

 

 

 

 

 

MINOR

 

 

 

 

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ кредитів

28,5 кредитів

31,5

28,5

31,5

18

21

15

10

 

Звернутись