bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Громадське обговорення освітніх програм і компонентів
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиГромадське обговорення освітніх програм і компонентів
Адреса для надіслання зауважень на Освітню програму «Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, галузі знань 13 Механічна інженерія. Кваліфікація: Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки: m.romanov@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на Проєкт професійного стандарту на професію «Інженер-технолог (механіка) з авіаційної та ракетно-космічної техніки»: m.romanov@khai.edu
  
Адреса для надіслання зауважень на Освітньо-професійну програму «Право». Рівень вищої освіти – другий (магістрський) за спеціальністю 081 Право, галузі знань 08 Правою Кваліфікація: Магістр права за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право»: kaf702khai@gmail.com
  
Адреса для надіслання зауважень на Освітньо-професійну програму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси». Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл) за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування. Кваліфікація: молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій: o.okhramovych@khai.edu
 
 Адреса для надіслання зауважень на Освітньо-професійну програму «Економіка підприємства». Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл) за спеціальністю 051«Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Кваліфікація: молодший бакалавр з економіки підприємства: o.okhramovych@khai.edu
 
 Адреса для надіслання зауважень на Освітньо-професійну програму «Інженерія програмного забезпечення». Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл) за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення: o.okhramovych@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму «Роботомеханічні системи та логістичні комплекси». Рівень вищої освіти – перший (молодший бакалавр) за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», галузі знань 13 «Механічна інженерія». Кваліфікація: молодший бакалавр з прикладної механіки: o.okhramovych@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування». Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: молодший бакалавр з обліку і оподаткування: o.okhramovych@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та страхування». Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхуванню: o.okhramovych@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-наукову програму «Інформаційні технології». Рівень вищої освіти – третій (Освітньо-науковий) за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: доктор філософії з інженерії програмного забезпечення: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-наукову програму «Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 173 «Авіоніка», галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації». Кваліфікація: доктор філософії з авіоніки: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму "Інженерія мобільних додатків". Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень. Cпеціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Галузь знань "15  Автоматизація та приладобудування". Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за освітньою програмою "Інженерія мобільних додатків":  m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму "Комп’ютерні системи технічного зору". Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень. Сціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Галузь знань "15 Автоматизація та приладобудування". Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за освітньою програмою "Комп’ютерні системи технічного зору": m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-наукову прграму "Комп’ютерна інженерія". Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю "123 Комп’ютерна інженерія", галузі знань "12 Інформаційні технології". Кваліфікація: Доктор філософії з комп’ютерної інженерії: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-наукову програму "Кібербезпека". Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий), за спеціальністю "125 Кібербезпека",
галузі знань "12 Інформаційні технології". Кваліфікація: Доктор філософії з кібербезпеки: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) за спеціальністю «151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», галузі знань «15 Автоматизація та приладобудування». Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму «Інтелектуальні транспортні системи». Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень. Cпеціальність «272 Авіаційний транспорт». Галузь знань «27 Транспорт». Кваліфікація: Бакалавр з авіаційного транспорту за освітньою програмою «Інтелектуальні транспортні системи»: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-наукову програму «Інформаційні технології». Рівень вищої освіти–третій (освітньо-науковий) за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки», галузі знань «12 Інформаційні технології». Кваліфікація: Доктор філософії з комп’ютерних наук: m.fedorenko@khai.edu

Он-лайн тестування з «Математики» і «Української мови та література» у форматі ЗНО

Перейти