bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Громадське обговорення освітніх програм і компонентів
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиГромадське обговорення освітніх програм і компонентів

Громадське обговорення освітніх програм і компонентів

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до переліку назв галузей, спеціальностей та освітніх програм на іноземній (англійській) мові відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, за якими проваджена підготовка у Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського: siolga72@ukr.net
 
Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», галузі знань 29 «Міжнародні відносини». Кваліфікація: бакалавр з міжнародних економічних відносин за освітньою програмою «Міжнародна економіка»: siolga72@ukr.net
 
Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Інформаційні технології». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий), за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: доктор філософії з комп’ютерних наук: siolga72@ukr.net

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути