Громадське обговорення освітніх програм і компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиГромадське обговорення освітніх програм і компонентів

Громадське обговорення освітніх програм і компонентів 

Для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», заповніть форму. Для перегляду відповідей щодо обговорення програми перейдіть за посиланням.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Кваліфікація: Бакалавр з геодезії та землеустрою[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Інформаційні технології». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: Доктор філософії з комп’ютерних наук[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Динаміка та міцність машин». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія». Кваліфікація: бакалавр з прикладної механіки: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Дистанційні аерокосмічні дослідження». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки». Кваліфікація: Доктор філософії з Наук про Землю: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Економіка». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Кваліфікація: Доктор філософії з економіки: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Право». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: Доктор філософії права з галузі знань право: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Інженерія програмного забезпечення». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: Доктор філософії з інженерії програмного забезпечення: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Матеріалознавство». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» галузі знань 13 «Механічна інженерія». Кваліфікація: Доктор філософії з технічних наук: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Автоматизація, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування». Кваліфікація: Доктор філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Якість та інформаційно-вимірювальні системи». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування». Кваліфікація: доктор філософії з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки з галузі знань Автоматизація та приладобудування: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 173 «Авіоніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації». Кваліфікація: Доктор філософії з авіоніки: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». Кваліфікація: бакалавр публічного управління та адміністрування галузі знань публічне управління та адміністрування: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Кваліфікація: Доктор філософії з публічного управління та адміністрування: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової программи «Кібербезпека». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: Доктор філософії з кібербезпеки: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Телекомунікації та радіотехніка». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації». Кваліфікація: Доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Філософія». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) рівень. Ступінь вищої освіти – доктор філософії, галузі знань – 03 «Гуманітарні науки» спеціальності – 033 «Філософія»: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Енергетичне машинобудування». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» галузі знань 14 «Електрична інженерія». Кваліфікація: Доктор філософії з енергетичного машинобудування: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Прикладна математика». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика». Кваліфікація: Доктор філософії з прикладної математики[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13 «Механічна інженерія». Кваліфікація: Доктор філософії з авіаційної та ракетно-космічної техніки[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: Доктор філософії з комп’ютерної інженерії[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ». Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: магістр з інформаційних систем та технологій галузі знань інформаційні технології: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку». Рівень вищої освіти – другий (магістерський) галузь знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» спеціальність 172 «Електронні комунікації та радіотехніка». Кваліфікація: магістр з електронних комунікацій та радіотехніки галузі знань «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) галузі знань28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність281 «Публічне управління та адміністрування». Кваліфікація: Бакалавр з публічного управління та адміністрування галузі знань публічне управління та адміністрування: [email protected] або [email protected]

 

 

Вступнику