Громадське обговорення освітніх програм і компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиГромадське обговорення освітніх програм і компонентів

Громадське обговорення освітніх програм і компонентів

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Управління проєктами», рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», кваліфікація - магістр з спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», кваліфікація - магістр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку галузі знань управління та адміністрування: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», кваліфікація - магістр з обліку і оподаткування за освітньою програмою «Облік і оподаткування»: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація: Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки галузі знань електрична інженерія[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», рівень вищої освіти – другий (магістерський) за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія». Кваліфікація: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки галузі знань електрична інженерія: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Економіка підприємства», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, кваліфікація: бакалавр з економіки галузі знань соціальні та поведінкові науки[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Автомобілі та автомобільне господарство», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт, кваліфікація:Бакалавр з автомобільного транспорту галузі знань транспорт[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Автомобілі та автомобільне господарство», рівень вищої освіти – другий (магістерський) за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт, кваліфікація: магістр з автомобільного транспорту галузі знань транспорт[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр публічного управління та адміністрування галузі знань публічне управління та адміністрування[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Управління та адміністрування регіональних економічних систем», рівень вищої освіти – другий (магістерський) за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування галузі знань публічне управління та адміністрування[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Динаміка і міцність машин», рівень вищої освіти – другий (магістерський) за спеціальністю 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія, кваліфікація: магістр з прикладної механіки галузі знань механічна інженерія[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Менеджмент», рівень вищої освіти – другий (магістерський) галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальність 073 "Менеджмент", кваліфікація: магістр з менеджменту галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (спеціальності 073 "Менеджмент")[email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Право», рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, кваліфікація: бакалавр права: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Право», рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право, кваліфікація: магістр права галузі знань право: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність», рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) галузі знань 26 Цивільна безпека за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність, кваліфікація: бакалавр правоохоронної діяльності галузі знань цивільна безпека: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність», рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень галузі знань 26 Цивільна безпека спеціальності 262 Правоохоронна діяльність, кваліфікація: магістр правоохоронної діяльності галузі знань цивільна безпека: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика», рівень вищої освіти – другий (магістерський) галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія, кваліфікація: магістр філології за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика» галузі знань «Гуманітарні науки»: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) галузі знань: 29 Міжнародні відносини спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини, кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин галузі знань міжнародні відносини: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Ракетно-космічна техніка», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, кваліфікація: бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань механічна інженерія: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Ракетно-космічна техніка», рівень вищої освіти ‑ другий (магістерський) галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, кваліфікація: магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань механічна інженерія: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Ракетно-космічна техніка», рівень вищої освіти ‑ другий (магістерський) галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, кваліфікація: магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань механічна інженерія: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Комп’ютерне моделювання механічних процесів», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) за спеціальністю 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія, кваліфікація: бакалавр з прикладної механіки галузі знань 13 «Механічна інженерія»: [email protected]

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Психологія», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 053 «Психологія», кваліфікація: бакалавр з психології галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»: [email protected]

Результати громадського обговорення освітніх програм і компонентів

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ