bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Громадське обговорення освітніх програм і компонентів
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиГромадське обговорення освітніх програм і компонентів
 
Адреса для надіслання зауважень на Проєкт професійного стандарту на професію «Інженер-технолог (механіка) з авіаційної та ракетно-космічної техніки»: m.romanov@khai.edu
  
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-наукову програму «Інженерія програмного забезпечення». Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: магістр з інженерії програмного забезпечення за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення»: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму «Інженерія програмного забезпечення». Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: магістр з інженерії програмного забезпечення за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення»: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надіслання зауважень на освітньо-професійну програму «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування». Кваліфікація: бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»: m.fedorenko@khai.edu
 
Адреса для надсилання зауважень на Проєкт професійного стандарту на посаду «Інженер-конструктор (механіка) з авіаційної та ракетно-космічної техніки»: m.romanov@khai.edu 
 
Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до Проєкту професійного стандарту на посаду «Інженер з підготовки виробництва авіаційної та ракетно-космічної техніки»: m.romanov@khai.edu
 
Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», галузі знань 13 «Механічна інженерія». Кваліфікація: доктор філософії з авіаційної та ракетно-космічної техніки: m.fedorenko@khai.edu

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути