Денна форма навчання, початковий (короткий цикл) та перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2023/2024 навчальний рік) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаГрафік освітнього процесуДенна форма навчання, початковий (короткий цикл) та перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2023/2024 навчальний рік)

Графік освітнього процесу в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
для початкового (короткий цикл) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за денною формою навчання на 2023/2024 навчальний рік

НМК 1

Спеціальності: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 142 “Енергетичне машинобудування”, 144 “Теплоенергетика”, 274 “Автомобільний транспорт”

НМК 2

Спеціальності: 101 “Екологія”, 103 “Науки про Землю”, 113 “Прикладна математика”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 124 “Системний аналіз”, 125 “Кібербезпека”, 126 “Інформаційні системи та технології”, 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, 153 “Мікро- та наносистемна техніка”, 163 “Біомедична інженерія”, 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 172 "Електронні комунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка", 175 "Інформаційно-вимірювальні технології", 176 "Мікро- та наносистемна техніка",  193 “Геодезія та землеустрій”, 272 “Авіаційний транспорт”

НМК 3

Спеціальності: 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, 035 “Філологія”, 051 “Економіка”, 053 “Психологія”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 081 “Право”, 262 “Правоохоронна діяльність”, 281 “Публічне управління та адміністрування”, 292 “Міжнародні економічні відносини”

Предметні олімпіади у форматі НМТ