Навчально-організаційний відділ | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаНавчально-організаційний відділ

Навчально-організаційний відділ
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Навчально-організаційний відділ є структурним підрозділом Університету і безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи (за навчальним напрямом).

Навчально-організаційний відділ складається з п'яти робочих груп: 

- обліково-статистичної; 

- замовлення, виготовлення та видачі дипломів; 

- формування екзаменаційних комісій; 

- роботи з ЄДЕБО (Єдіна Державна Електронна База з питань освіти); 

- обробки інформації приймальної комісії Університету. 

Основними завданнями навчально-організаційного відділу є:

- планування, організація та контроль освітнього процесу на належному навчально-організаційному рівні; 

- узагальнення та впровадження на факультетах та кафедрах передового досвіду навчально-організаційної роботи інших вищих навчальних закладів (ВНЗ); 

- збір та обробка статистичної інформації, формування необхідних звітів; 

- ведення обліку і контролю виконання індивідуальних планів викладачів; 

- виконання навантаження штатними викладачами, сумісниками та погодинниками; 

- вибірковий контроль за якістю та своєчасністю проведення навчальних занять, консультацій та іспитів викладачами Університету; 

- аналізування структури навчально-допоміжного персоналу (НДП) кафедр; 

- розробка методик кількісного складу НДП кафедр Університету, згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, спільно з планово-фінансовим відділом (ПФВ); 

- забезпечення студентів студентськими квитками та випускників всіма видами випускної документації; 

- формування та затвердження екзаменаційних комісій Університету; 

- збір та архівація протоколів екзаменаційних комісій Університету; 

- збирання та обробка звітів голів екзаменаційних комісій; 

- формування та контроль даних в ЄДЕБО, формування електронних звітів; 

- контроль функцій операторів ЄДЕБО факультетів; 

- збір, обробка та надання контролюючим органам статистичної та іншої інформації, стосовно приймальної комісії Університету; 

- збір та обробка інформації, необхідної для формування пропозицій державного замовлення; 

- підготовка Університету до сертифікації системи управління якістю незалежними органами з сертифікації й наглядових аудитів. 

Основним напрямом діяльності навчально-організаційного відділу є організація освітнього процесу в Університеті, яка спрямована на забезпечення високої якості освітнього процесу і ефективного функціонування системи управління якістю Університету.

Для здійснення завдань навчально-організаційний відділ виконує такі функції за напрямами діяльності: 

Ведення обліку і збирання статистичних даних з: 

- руху контингенту студентів; 

- підсумку заліково-екзаменаційних сесій; 

- показників ходу освітнього процесу;

- показників обліку і контролю виконання індивідуальних планів викладачів. 

Ведення обліку і контроль виконання індивідуальних планів викладачів, виконання навантаження штатними викладачами, сумісниками та погодинниками. 

Складання звітної документації за встановленими формами, включаючи звіт за формою 2-Знк, річний звіт Університету тощо, а також довідкову інформацію на вимогу керівників Університету. 

Оформлення відповідних матеріалів і здачі в архів. 

Вибірковий контроль якості та своєчасного проведення навчальних занять, консультацій та іспитів викладачами Університету (за завданням керівництва Університету). 

Проведення розрахунків кількісного складу НДП кафедр Університету згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України (раз на рік, спільно з ПФВ). 

Розрахування кількості та оформлення замовлення на отримання всіх видів бланків випускної документації. 

Формування пакетів замовлення для виготовлення та отримання студентських квитків. 

Формування пакетів замовлення для отримання номерів дипломів за допомогою ЄДЕБО. Формування пакетів для виготовлення додатків до дипломів європейського зразка. 

Облік і контроль виданих студентських квитків, академічних довідок, дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра. 

Формування звітів про видані та зіпсовані дипломи. 

Збір, облік та архівація протоколів екзаменаційних комісій Університету. 

Забезпечення виконання комплексу організаційних і методичних питань з дипломного проектування та роботи екзаменаційних комісій. Збір, обробка та архівація звітів голів екзаменаційних комісій. 

Збір, формування та контроль даних в ЄДЕБО. 

Навчання та контроль функцій операторів ЄДЕБО факультетів. 

Збір, обробка та надання контролюючим органам статистичної та іншої інформації стосовно студентів, які зараховані на навчання у поточному навчальному році. 

Збір, аналіз та обробка інформації, необхідної для формування пропозицій державного замовлення на наступний навчальний рік. 

Положення про навчально-організаційний відділ 

Предметні олімпіади у форматі НМТ