Списки рекомендованих до зарахування | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуВипускникам технікумів та коледжівСписки рекомендованих до зарахування

Списки рекомендованих до зарахування на 1 курс
до Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" в 2023 році

Факультет літакобудування 

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: небюджетна, форма навчання: заочна:

Спеціальність: 101 "Екологія". Освітня програма: "Екологія та захист навколишнього середовища". Конкурсна пропозиція: "Екологія та захист навколишнього середовища"

Спеціальність: 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Освітня програма: "Проектування, виробництво та сертифікація літальних апаратів". Конкурсна пропозиція: "Проектування, виробництво та сертифікація літальних апаратів"

Ступінь навчання: бакалавр (додаткова), на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: небюджетна, форма навчання: денна:

Спеціальність: 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Освітня програма: "Проектування, виробництво та сертифікація літальних апаратів". Конкурсна пропозиція: "Проектування, виробництво та сертифікація літальних апаратів"

Спеціальність: 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Освітня програма: "Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби". Конкурсна пропозиція: "Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби"

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: відкрита (із вказанням пріоритетності), форма навчання: денна:

Спеціальність: 101 "Екологія". Освітня програма: "Екологія та захист навколишнього середовища". Конкурсна пропозиція: "Екологія та захист навколишнього середовища"

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки". Освітня програма: "Інформаційні технології проектування". Конкурсна пропозиція: "Інформаційні технології проектування"

Спеціальність: 126 "Інформаційні системи та технології". Освітня програма: "Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ". Конкурсна пропозиція "Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ"

Спеціальність: 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Освітня програма: "Проектування, виробництво та сертифікація літальних апаратів". Конкурсна пропозиція: "Проектування, виробництво та сертифікація літальних апаратів"

Сеціальність: 272 "Авіаційний транспорт". Освітня програма: "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів". Конкурсна пропозиція: "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів"

Спеціальність: 274 "Автомобільний транспорт". Освітня програма: "Автомобілі та автомобільне господарство". Конкурсна пропозиція: "Автомобілі та автомобільне господарство"

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1138912/

Факультет авіаційних двигунів 

Ступінь навчання: бакалавр (додаткова), на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: небюджетна, форма навчання: денна:

Спеціальність: 142 "Енергетичне машинобудування". Освітня програма: "Газотурбінні установки і компресорні станції". Конкурсна пропозиція: "Енергетика"

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1268306/

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: відкрита (із вказанням пріоритетності), форма навчання: денна:

Спеціальність: 131 "Прикладна механіка". Освітня програма: "Роботомеханічні системи і логістичні комплекси". Конкурсна пропозиція: "Робототехніка і логістика"

Спеціальність: 133 "Галузеве машинобудування". Освітня програма: "Комп’ютерний інжиніринг". Конкурсна пропозиція: "Комп’ютерний інжиніринг"

Спеціальність: 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Освітня програма: "Авіаційні двигуни та енергетичні установки". Конкурсна пропозиція: "Авіаційні двигуни та енергетичні установки"

Спеціальність: 142 "Енергетичне машинобудування". Освітня програма: "Газотурбінні установки і компресорні станції". Конкурсна пропозиція: "Енергетика"

Спеціальність: 144 "Теплоенергетика". Освітня програма: "Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем". Конкурсна пропозиція "Енергетичний менеджмент та комп’ютерно- інтегровані технології в енергетиці" 

Факультет систем управління літальних апаратів

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: відкрита (із вказанням пріоритетності), форма навчання: денна:

Спеціальність: 113 "Прикладна математика". Конкурсна пропозиція "Обчислювальний інтелект"

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки". Конкурсна пропозиція: "Комп'ютеризація обробки інформації та управління"

Спеціальність: 126 "Інформаційні системи та технології". Конкурсна пропозиція: "Розподілені інформаційні системи"  

Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Конкурсна пропозиція: "Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці" 

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138933/

Спеціальність: 173 "Авіоніка". Конкурсна пропозиція: "Авіоніка"

Спеціальність: 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка". Конкурсна пропозиція: "Інженерія мобільних додатків"

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1203089/

Спеціальність: 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка". Конкурсна пропозиція: "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1148139/

Спеціальність: 175 "Інформаційно-вимірювальні технології". Конкурсна пропозиція: "Менеджмент якості товарів та послуг"

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1220026/

Спеціальність: 176 "Мікро- та наносистемна техніка". Конкурсна пропозиція: "Мікро- та наносистемна техніка"

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219868/  

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій 

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: відкрита (із вказанням пріоритетності), форма навчання: денна:

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки". Конкурсна пропозиція: "Комп’ютерні технології в біології та медицині"

Спеціальність: 123 "Комп’ютерна інженерія". Конкурсна пропозиція: "Системне програмування та інформаційні технології"

Спеціальність: 125 "Кібербезпека та захист інформації". Конкурсна пропозиція: "Безпека інформаційних та комунікаційних систем"

Спеціальність: 126 "Інформаційні системи та технології". Конкурсна пропозиція: "Штучний інтелект та інформаційні системи"

Спеціальність: 172 "Електронні комунікації та радіотехніка". Конкурсна пропозиція: "Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем"

Спеціальність: 172 "Електронні комунікації та радіотехніка". Конкурсна пропозиція: "Програмовані інформаційно-вимірювальні радіоелектронні системи"

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138327/ 

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: небюджетна, форма навчання: денна: 

Спеціальність: 163 "Біомедична інженерія". Конкурсна пропозиція: "Біомедична інженерія"

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: відкрита (із вказанням пріоритетності), форма навчання: денна:

Спеціальність: 051 "Економіка". Освітня програма: "Економіка підприємства". Конкурсна пропозиція: "Економіка підприємства" 

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1205961/

Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок". Освітня програма: "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий рино". Конкурсна пропозиція: "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" 

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1220028/ 

Спеціальність: 121 "Інженерія програмного забезпечення". Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення". Конкурсна пропозиція: "Інженерія програмного забезпечення"

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1202383/

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: небюджетна, форма навчання: денна:

Спеціальність: 121 "Інженерія програмного забезпечення". Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення". Конкурсна пропозиція: "Інженерія програмного забезпечення"

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1208192/ 

Факультет міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян

Ступінь навчання: бакалавр, на базі: молодший спеціаліст, тип пропозиції: відкрита (із вказанням пріоритетності), форма навчання: денна:

Спеціальність: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Освітня програма: "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Конкурсна пропозиція: "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа":

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1212729/

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ