Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Освітня програма "Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем"


Шановні вступники, рівень промислового розвитку держави визначається її енергетичним потенціалом. Ось чому, спеціальність 144 «Теплоенергетика» - є однією із найпопулярніших у світі. Ви станете спеціалістом у галузі проектування енергетичних об'єктів, включаючи і об'єкти авіаційно-космічної техніки. У процесі навчання ви вивчите сучасні комп'ютерні технології, засади раціонального використання енергетичних ресурсів. Навчання ведуть висококваліфіковані фахівці, які мають великий досвід проектування енергетичних систем на замовлення різних підприємств, у тому числі зарубіжних. Наші випускники завжди знаходять роботу як в Україні, так і за кордоном. Загальна кількість кредитів освітньої програми – 240, термін навчання – 4 роки.


Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Освітня програма: Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

Конкурсна пропозиція: Енергетичний менеджмент та комп'ютерно-інтегровані технології в енергетиці

Сертифікат про акредитацію: УД 21008329 від 25 січня 2019 року, діє до 01 липня 2024 року

Факультет: Факультет авіаційних двигунів

Випускаюча кафедра: Кафедра аерокосмічної теплотехніки (205)

Наявність заочної форми навчання: є

Можливість підготовки іноземних громадян: є

Ліцензійний обсяг (скорочений термін, денна форма): 25

Ліцензійний обсяг (норомативний термін, денна форма): 5

Ліцензійний обсяг (норомативний термін, заочна форма): 5


Етапи вступної компанії 2024 року

Розрахунок конкурсного балу для вступу

Вартість навчання

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок конкурсних предметів НМТ:

Перший предмет
(українська мова)
К1

Другий предмет
(математика)
К2

Третій предмет
(історія України)
К3
Четвертий предмет
(іноземна мова)
К4
Четвертий предмет
(біологія)
К4
Четвертий предмет
(фізика)
К4
Четвертий предмет
(хімія)
К4
Четвертий предмет
(хімія)
К4
Четвертий предмет
(хімія)
К4
0,30,50,20,250,20,50,20,20,2

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок конкурсних предметів ЗНО 2021:

Перший предмет, К1

Другий предмет, К2

українська мова / українська мова та література

математика

історія Україниіноземна мовабіологіяфізикахіміягеографія
0,30,50,20,250,20,50,20,2

Предметні олімпіади у форматі НМТ