Перелік спеціальностей, за якими в Університеті відкрито набір студентів за освітнім ступенем "Бакалавр" (денна форма навчання) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуВипускникам шкілПерелік спеціальностей, за якими в Університеті відкрито набір студентів за освітнім ступенем "Бакалавр" (денна форма навчання)

Перелік спеціальностей, за якими
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
відкрито набір студентів за освітнім ступенем "Бакалавр"
(денна форма навчання)

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

ОП "Міжнародна документація та інформація"

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки» 

ОП "Прикладна лінгвістика"

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

ОП "Економіка підприємства" ОП "Психологія"

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

ОП "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОП "Менеджмент" ОП "Маркетинг"

Галузь знань: 08 «Право» 

ОП "Право"

Галузь знань: 10 «Природничі науки» 

ОП "Екологія та охорона навколишнього середовищат" ОП "Космічний моніторинг Землі"

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології» 

ОП "Інженерія програмного забезпечення" ОП "Інтелектуальні системи та технології" ОП "Інформаційні технології проектування"

ОП "Комп'ютеризація обробки інформації та управління" ОП "Комп’ютерні технології в біології та медицині" ОП "Системне програмування"

ОП "Системний аналіз і управління" ОП "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" ОП "Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ"

ОП "Розподілені інформаційні системи" ОП "Штучний інтелект та інформаційні системи"

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія» 

ОП "Динаміка та міцність машин" ОП "Роботомеханічні системи і логістичні комплекси" ОП "Комп’ютерне моделювання механічних процесів"

ОП "Комп'ютерний дизайн та 3D моделювання" ОП "Комп'ютерний інжиніринг" ОП "Авіаційні двигуни та енергетичні установки"

ОП "Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби" ОП "Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки" ОП "Ракетно-космічна техніка"

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія» 

ОП "Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці" ОП "Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії" ОП "Газотурбінні установки і компресорні станції"

ОП "Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем"

Галузь знань: 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» 

ОП "Біомедична інженерія"

Галузь знань: 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» 

ОП "Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем" ОП "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" ОП "Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів"

ОП "Інженерія мобільних додатків" ОП "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" ОП "Менеджмент якості товарів та послуг"

ОП "Мікро- та наносистемна техніка"

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

ОП "Геодезія та землеустрій"

Галузь знань: 26 «Цивільна безпека» 

ОП "Правоохоронна діяльність"

Галузь знань: 27 «Транспорт» 

ОП "Інтелектуальні транспортні системи" ОП "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів" ОП "Автомобілі та автомобільне господарство"

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» 

ОП "Публічне управління та адміністрування"

Предметні олімпіади у форматі НМТ