Етапи вступної кампанії | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Етапи вступної кампанії 2021 року
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

Вступ на перший курс для здобуття освітнього ступеня "молодший бакалавр" та "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01.07 – 30.09

Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу і вступають на місця за державним або регіональним замовленням

24.06 – 07.07

 -

Вступні іспити для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу і вступають на місця за державним або регіональним замовленням проводяться в декілька потоків (Додаток 8)

08.07 – 10.07

-

Прийом заяв та документів передбачених розділом VІ Правил прийому для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

14.07 — 16.07 (до 18-00)

10.08 – 01.09

Прийом заяв та документів передбачених розділом VІ Правил прийому для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання а також іспитів, складених з 01.07 по 13.07

14.07 – 23.07 (до 18-00)

10.08 – 08.09

Вступні іспити для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу і вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 8)

20.07 – 22.07

02.09 – 04.09

Співбесіди для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу

17.07

02.09

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди або за квотою-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету

Не пізніше 12.00 години 20.07

 -

Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди або за квотою-2, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення

до 10.00 години 23.07

 -

Зарахування вступників, які вступають за співбесідою або за квотою-2 за державним замовленням

не пізніше 15.00 години 23.07

 -

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі ЗНО або вступних іспитів (в тому числі за квотою-1, квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету

не пізніше 28.07

 -

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 години 02.08

 -

Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету

09.08

 -

Надання рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 10.08

не пізніше 10.09

Надання копій документів для переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 11.08

 -

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 19.08

-

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30.09

не пізніше 30.09

Он-лайн тестування з «Математики» і «Української мови» у форматі ЗНО