Додатки до правил прийому | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про конференцію трудового колективу

Додатки до правил прийому до
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Додаток 1

Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра з відповідної спеціальності

Додаток 2

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3

Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4

Перелік конкурсних предметів, ліцензійні обсяги та обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на конкурсні пропозиції ХАІ

Додаток 5

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

Додаток 7

Ліцензійні обсяги та обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти

Додаток 8

Розклад вступних іспитів для вступників, які мають на це право, та вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Додаток 9

Таблиці переведення середнього бала документа

Додаток 10

Порядок прийому до ХАІ для здобуття вищої освіти осіб,які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,та на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях

Додаток 11

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2021 році

-->