Додатки до правил прийому | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуПриймальна комісіяДодатки до правил прийому

Додатки до правил прийому до
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Додаток 1. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра з відповідної спеціальності

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, ліцензійні обсяги та обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на конкурсні пропозиції ХАІ

Додаток 5. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

Додаток 6. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Додаток 7. Ліцензійні обсяги та обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти

Додаток 8. Таблиці переведення середнього бала документа

Додаток 9. Порядок прийому до ХАІ для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях

Додаток 10. Перелік конкурсних предметів та значення вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на конкурсні пропозиції ХАІ у 2021 році

Додаток 11. Перелік конкурсних предметів та значення вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на конкурсні пропозиції ХАІ у 2020 році

Додаток 12. Перелік конкурсних предметів та значення вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на конкурсні пропозиції ХАІ у 2019 році

Додаток 13. Критерії оцінювання мотиваційних листів що подаються при вступі на навчання до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2022 році

Додаток 14. Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2022 році

Стипендіальна програма «Завтра.UA»

Фізико-математична школа ХАІ