Списки рекомендованих до зарахування | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуМайбутнім магістрамСписки рекомендованих до зарахування

Списки рекомендованих до зарахування на 1 курс
до Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" в 2023 році

Факультет літакобудування:

101 «Екологія». Конкурсна пропозиція «Екологія та охорона навколишнього середовища».

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1212428/ 

122 «Комп’ютерні науки». Конкурсна пропозиція «Інформаційні технології проектування»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1137905/

126 «Інформаційні системи та технології». Конкурсна пропозиція «Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1246153/

131 «Прикладна механіка». Конкурсна пропозиція «Динаміка і міцність машин».

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1212029/

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Конкурсна пропозиція «Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки» (освітньо-професійна програма)

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1213139/

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Конкурсна пропозиція «Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки» (освітньо-наукова програма)

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1213140/ 

272 "Авіаційний транспорт". Конкурсна пропозиція «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1197872/ 

274 «Автомобільний транспорт». Конкурсна пропозиція «Автомобілі та автомобільне господарство»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1138928/ 

Факультет авіаційних двигунів:

131 «Прикладна механіка». Конкурсна пропозиція «Інженерія логістичних систем»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1206507/

131 «Прикладна механіка». Конкурсна пропозиція «Роботомеханічні системи та комплекси»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1207293/

133 «Галузеве машинобудування». Конкурсна пропозиція «Комп’ютерний інжиніринг»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1193594/

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Конкурсна пропозиція «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» (освітньо-професійна програма)

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1195251/

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Конкурсна пропозиція «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» (освітньо-наукова програма)

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1135885/

142 «Енергетичне машинобудування». Конкурсна пропозиція «Газотурбінні установки і компресорні станції»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1206830/

 144 «Теплоенергетика». Конкурсна пропозиція «Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1167270/ 

Факультет систем управління літальних апаратів:

113 «Прикладна математика» конкурсна пропозиція «Обчислювальний інтелект»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1218754/

122 «Комп'ютерні науки» конкурсна пропозиція «Інтелектуальні системи та технології»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1194878/

122 «Комп'ютерні науки» конкурсна пропозиція «Комп’ютеризація обробки інформації та управління»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1194879/ 

173 «Авіоніка» конкурсна пропозиція «Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198476/

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» конкурсна пропозиція «Інженерія мобільних додатків»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132979/

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» конкурсна пропозиція «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132980/

175 «Інформаційно-вимірювальні технології» конкурсна пропозиція «Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1207718/

175 «Інформаційно-вимірювальні технології» конкурсна пропозиція «Якість, стандартизація та сертифікація»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1196594/

272 «Авіаційний транспорт» конкурсна пропозиція «Інтелектуальні транспортні системи»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1210881/

Факультет ракетно-космічної техніки

103 «Науки про Землю». Конкурсна пропозиція «Космічний моніторинг землі»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1218516/

124 «Системний аналіз». Конкурсна пропозиція «Системний аналіз і управління»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1207508/

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Конкурсна пропозиція «Ракетно-космічна техніка» (освітньо-професійна програма)

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1206512/

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Конкурсна пропозиція «Ракетно-космічна техніка» (освітньо-наукова програма)

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1206513/ 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Конкурсна пропозиція «Нетрадиційні та відновлюванні джерела енергії»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1139058/

193 «Геодезія та землеустрій». Конкурсна пропозиція «Геоінформаційні системи і технології»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1203254/

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма «Системне програмування» (освітньо-професійна програма)

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1194927/ 

123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма «Системне програмування наук» (освітньо-наукова програма)

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1202543/ 

125 «Кібербезпека». Освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1202104/ 

163 «Біомедична інженерія». Освітня програма «Біомедична інформатика та радіоелектроніка»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1207054/ 

172 «Електронні комунікації та радіотехніка». Освітня програма «Інформаційні мережі зв’язку» (освітньо-професійна програма)

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1212687/ 

172 «Електронні комунікації та радіотехніка». Освітня програма «Інформаційні мережі зв’язку» (освітньо-наукова програма)

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1246421/ 

172 «Електронні комунікації та радіотехніка». Освітня програма «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1212412/  

Факультет програмної інженерії та бізнесу:

Денна форма навчання

051 «Економіка». Конкурсна пропозиція «Економіка підприємства»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1207502/ 

071 «Облік і аудит». Конкурсна пропозиція «Облік і аудит»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1210605/ 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Конкурсна пропозиція «Фінанси, банківська справа та страхування»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1194390/ 

073 «Менеджмент». Конкурсна пропозиція «Менеджмент»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1203878/ 

073 «Менеджмент». Конкурсна пропозиція «Управління проектами»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1137907/ 

075 «Маркетинг». Конкурсна пропозиція «Маркетинг»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1212406/ 

121 «Інженерія програмного забезпечення». Конкурсна пропозиція «Інженерія програмного забезпечення» (освітньо-професійна програма)

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1140652/ 

121 «Інженерія програмного забезпечення». Конкурсна пропозиція «Інженерія програмного забезпечення» (освітньо-наукова програма)

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1140653/ 

281 «Публічне управління та адміністрування». Конкурсна пропозиція «Управління та адміністрування регіональних економічних систем» 

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1205963/ 

Заочна форма навчання

051 «Економіка». Конкурсна пропозиція «Економіка підприємства»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1212263/ 

071 «Облік і аудит». Конкурсна пропозиція «Облік і аудит»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1141295/ 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Конкурсна пропозиція «Фінанси, банківська справа та страхування»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1203203/ 

073 «Менеджмент». Конкурсна пропозиція «Менеджмент»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1203893/ 

073 «Менеджмент». Конкурсна пропозиція «Управління проектами»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1193547/ 

075 «Маркетинг». Конкурсна пропозиція «Маркетинг»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1212407/ 

121 «Інженерія програмного забезпечення». Конкурсна пропозиція «Інженерія програмного забезпечення»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1137089/ 

281 «Публічне управління та адміністрування». Конкурсна пропозиція «Управління та адміністрування регіональних економічних систем» 

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1212838/ 

Гуманітарно-правовий факультет:

035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика», Конкурсна пропозиція «Прикладна лінгвістика»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1228799/ 

053 «Психологія», Конкурсна пропозиція «Психологічне консультування та психотерапія»

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1194519/ 

081 «Право», Конкурсна пропозиція «Право» 

https://vstup.osvita.ua/y2023/r21/34/1155018/ 

Факультет міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян:

029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Конкурсна пропозиція «Документознавство та інформаційна діяльність»

https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1202440/ 

Вступнику