Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаАбітурієнтуМайбутнім магістрамРеєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

Реєстрація для складання
єдиного вступного іспиту з іноземної мови

Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови буде проходити дистанційно.

Реєстрація розпочинається з 9.00 11 травня та закінчується о 18.00 03червня 2021 року

Вступник, у цей термін, має надіслати на офіційну електронну адресу відбіркових комісій факультетів (наведені нижче) скановані копії (фотокопії):

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

- документа, що посвідчує особу;

- облікової карти платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

- медичного висновку за формою облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

- фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунтах 3-7 розділу ІІІ "Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них", затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року);

- довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов’язково повинен зазначити прізвище, ім’я, по батькові

В тексті листа вступник обов’язково повинен зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності)

Відповідальним працівником відбіркової комісії факультету буде проведена перевірка наявності документів, що потрібні для реєстрації вступника, та надана відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).

Якщо після перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Якщо після перевірки документів буде установлено, що особа має права брати участь у конкурсному відборі, відповідальним працівником факультету буде проведена реєстрація вступника та на електронну адресу, указану в Анкеті, буде відправлена сканована копія екзаменаційного листка.

Вступник повинен перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з'ясування ситуації

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті.

Зверніть увагу на перелік міст в яких буде проводитися єдиний вступний іспит:

Вступні випробування (основна сесія єдиного вступного іспиту) буде проводитися в усіх обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області та місті Сєверодонецьк Луганської області.

Також можливе складання єдиного вступного іспиту з англійської мови в наступних містах:

- Біла Церква (Київська область);

- Кременчук (Полтавська область);

- Кривий Ріг (Дніпропетровська область);

- Мелітополь (Запорізька область);

- Умань (Черкаська область).

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Електронні адреси відбіркових комісій факультетів
та номера телефонів за якими можна отримати консультацію:

Відбіркова комісія факультету літакобудуванняpk1@khai.edu

+380 95 059 5513

Відбіркова комісія факультету авіаційних двигунівpk2@khai.edu

+380 50 283 1560

Відбіркова комісія факультету систем управління літальних апаратів

pk3@khai.edu

+380 50 549 2713
Відбіркова комісія факультету ракетно-космічної технікиpk4@khai.edu+380 95 323 2322
Відбіркова комісія факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікаційpk5@khai.edu

+380 99 193 5040

Відбіркова комісія факультету програмної інженерії та бізнесуpk6@khai.edu

+380 57 788 4600

Відбіркова комісія гуманітарно-правового факультетуpk7@khai.edu

+380 97 387 0789

Відбіркова комісія факультету міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадянpk8@khai.edu+380 66 721 5819