Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуМайбутнім магістрамІнжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем

Освітня програма "Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем"


У рамках програми готуються фахівці у галузі теплоенергетики. Програма навчання включає загальноосвітні та спеціальні дисципліни. Випускники набувають базові знання та практичні навички, що дозволяють їм проводити наукові дослідження, проектувати, монтувати, експлуатувати та діагностувати несправності енергетичного обладнання, раціонально використовувати енергетичні ресурси. Навчання ведуть висококваліфіковані викладачі, які мають великий практичний досвід у галузі інжинірингу об'єктів енергетики. Кваліфікація викладачів підтверджується їхньою участю у різних проектах, у тому числі й міжнародних.


Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Освітньо-професійна програма: Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем

Сертифікат про акредитацію: №2683 від 20 грудня 2021 року, діє до 01 липня 2027 року

Факультет: Факультет авіаційних двигунів

Випускаюча кафедра: Кафедра аерокосмічної теплотехніки (205)

Наявність заочної форми навчання: нема

Можливість підготовки іноземних громадян: нема

Ліцензійний обсяг (денна форма): 20


Етапи вступної компанії 2024 року

Розрахунок конкурсного балу для вступу

Вартість навчання

Програми вступних випробувань

Предметні олімпіади у форматі НМТ