bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Розрахунок конкурсного балу
HomeApplicantGraduates of technical schools and collegesРозрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра крім спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розраховується за формулою:

КБ = П + СБ,

П – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

СБ – середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (за шкалою від 1 до 100 балів).

Якщо на фаховому вступному випробуванні вступник отримує 120 балів та більше, то фахове вступне випробування вважається складеним і вступник допускається до участі в конкурсі. В іншому випадку фахове вступне випробування вважається не складеним і вступник до участі у конкурсі не допускається.

В інших випадках конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2,

П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури,

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

Якщо на фаховому вступному випробуванні вступник отримує 120 балів та більше, то фахове вступне випробування вважається складеним і вступник допускається до участі в конкурсі. В іншому випадку фахове вступне випробування вважається не складеним і вступник до участі у конкурсі не допускається.

  

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Discover