bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Calculation of the competition score

Конкурсний балдля вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавракрім спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розраховується за формулою:

КБ = П + СБ,

П – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

СБ – середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (за шкалою від 1 до 100 балів).

Якщо на фаховому вступному випробуванні вступник отримує 120 балів та більше, то фахове вступне випробування вважається складеним і вступник допускається до участі в конкурсі. В іншому випадку фахове вступне випробування вважається не складеним і вступник до участі у конкурсі не допускається.

В інших випадках конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2,

П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури,

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

Якщо на фаховому вступному випробуванні вступник отримує 120 балів та більше, то фахове вступне випробування вважається складеним і вступник допускається до участі в конкурсі. В іншому випадку фахове вступне випробування вважається не складеним і вступник до участі у конкурсі не допускається.

  

Звернутись