bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Stages of the admission campaign

 Етапи вступної компанії для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної компанії

Години та дати

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня

07 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині 22 липня

о 18:00 годині 30 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 23 липня до 30 липня

з 31 серпня до 5 вересня

Строк оприлюднення рейтингового списку осіб рекомендованих до зарахування для навчання за кошти державного бюджету

о 18:00 години 31 липня

 

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, для навчання за кошти державного бюджету

о 18:00 години 05 серпня

 

Строки зарахування вступників на навчання за кошти державного бюджету

не пізніше

12:00 годині 06 серпня

 

Строки зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 15 вересня

не пізніше 30 вересня

 

 

 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Discover