bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 13 «Прикладна механіка» [20122018]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 13 «Прикладна механіка» [20122018]

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Інженерія логістичних систем»
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

На підставі поданих на акредитацію  матеріалів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та перевірки результатів діяльності на місці, оцінки спроможності даного навчального закладу проводити освітню діяльність, перевірки стану науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, експертна комісія дійшла висновку, що освітня підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерія логістичних систем» спеціальності 131 Прикладна механіка у цілому відповідає встановленим державним вимогам до акредитації освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Декларування про дотримання ліцензійних умов та державних акредитаційних вимог провадження освітньої діяльності наведені в таблиці А.1 додатку А.

Акредитаційна експертиза визначила можливість акредитації магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерія логістичних систем» спеціальності 131 Прикладна механіка у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з загальним ліцензованим обсягом освітньої послуги 100 осіб денної та заочної форм навчання

Рекомендації експертної комісії

З метою подальшого покращення науково-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення та якості підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерія логістичних систем» спеціальності 131 Прикладна механіка на кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» експертна комісія вважає за доцільне висловити такі рекомендації:Уточнити зміст навчального процесу у відповідності до опису предметної області спеціальності, вказаного в проекті стандарту вищої освіти, зокрема переглянути тематику і зміст курсового та дипломного проектування.

  1. Уточнити зміст навчального процесу у відповідності до опису предметної області спеціальності, вказаного в проекті стандарту вищої освіти, зокрема переглянути тематику і зміст курсового та дипломного проектування.

  2. Розширити бази практик за рахунок сучасних машинобудівних підприемств.
  3. Збільшити кількість наукових публікацій працівників випускової кафедри за профілем дисциплін у міжнародних наукометричних базах Scopus і WoS.

 Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та сесії магістрів освітньо-професійної програми
«Інженерія логістичних систем» спеціальності «131 – Прикладна механіка»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

 

Дисципліна

 

 

 

К-сть студентів

З’явилось

Результати сесії

Абс. усп., %

Якісна усп-сть, %

Середній бал

К-сть студентів

Виконували ККР

Результати експертної перевірки

Абс. усп., %

Якісна успішн., %

Середній бал

Відхилення, %

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Абс. усп., %

Якісна усп., %

Середній бал

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

ІІ. Цикл професійної підготовки

Науково-дослідницька робота

22

21

3

14,29

11

52,38

7

33,33

-

-

100

66,67

3,8

21

21

2

9,52

9

42,86

10

47,62

-

-

100

52

3,6

-

14,29

0,181

Проектування гнучких автоматизованих виробництв

22

22

9

40,91

8

36,36

5

22,73

-

-

100

77,27

4,2

21

21

5

23,81

6

28,57

10

47,62

-

-

100

52

3,7

-

24,89

0,5

Телематика та ідентифікаційна техніка

22

22

3

13,64

11

50

8

36,36

-

-

100

63,64

3,8

21

21

2

9,52

9

42,86

10

47,62

-

-

100

52

3,6

-

11,26

0,181

Управління логістичними ризиками у ланцюгах поставок

22 22 2 9,09 15 68,18 5 22,73 - - 100 77,27 3,9 21 21 2 9,52 10 47,62 9 42,86 - - 100 57 3,7 - 20,13 0,233

Всього

88

87

17

19,54

45

51,7

25

28,74

-

-

100

71,26

3,9

84

84

11

13,1

34

40,5

39

46,4

-

-

100

54

3,7

-

17,0

0,20

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися