bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 035 «Філологія» [20122018]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 035 «Філологія» [20122018]

ВИСНОВКИ

Експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма

«Прикладна лінгвістика»

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 «Філологія»

Спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Прикладна лінгвістика» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Прикладна лінгвістика» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у закладах вищої освіти і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

Перелік зауважень державних конролюючих органів та заходи з їх усунення

Зауважень (приписів) органів, що здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних умов, немає – проводиться первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (Завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися