bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Освітні програми бакалаврів

Спеціальність

Освітня програма

Нормативний термін навчання

Скорочений термін навчання

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

завантажити

завантажити

035 Філологія

Прикладна лінгвістика

завантажити

 

051 Економіка

Економіка підприємства

завантажити

завантажити

053 Психологія

Психологія

завантажити

 

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

завантажити

 

Облік і оподаткування

завантажити

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

завантажити

 

Фінанси, банківська справа та страхування

завантажити

 

073 Менеджмент

Менеджмент

завантажити

 

Логістика

завантажити

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

завантажити завантажити

 

Управління проектами

завантажити завантажити

 

074 Публічне управління та адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування

завантажити

 

075 Маркетинг

Маркетинг

завантажити

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Експертиза товарів та послуг

*

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 завантажити 

080 Право

Право

завантажити  завантажити

 

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

завантажити

 

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

завантажити

завантажити

113 Прикладна математика

Математичне та комп'ютерне моделювання

завантажити

 

Прикладна математика

завантажити

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

завантажити

завантажити

122 Комп’ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

завантажити

*

Інформаційні технології проектування

завантажити завантажити

*

Інформаційні управляючі системи та технології

 

завантажити

Комп’ютеризація обробки інформації та управління

завантажити

завантажити

Комп’ютерні технології в біології та медицині

*

 

Системне проектування

завантажити

 

Соціальна інформатиказавантажити 

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

завантажити

завантажити

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

завантажити

 

Системне програмування

завантажити

завантажити

Спеціалізовані комп’ютерні системи

завантажити

 

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

завантажити

 

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

завантажити

 

Кібербезпека індустріальних систем

завантажити

 

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

завантажити

завантажити

Розподілені інформаційні системи

завантажити

завантажити

131 Прикладна механіка

Динаміка і міцність машин

завантажити

 

Інженерія логістичних систем

завантажити

завантажити

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

завантажити

завантажити

Роботомеханічні системи та комплекси

завантажити

завантажити

133 Галузеве машинобудування

Двигуни внутрішнього згорання

завантажити

 

Дизайн і проектування пакувального обладнання

завантажити

завантажити

Комп'ютерний інжиніринг

завантажити

завантажити

Машини і технології пакування

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

завантажити

завантажити

завантажити

Аеродинаміка літальних апаратів

*

 

Безпілотні літальні комплекси

завантажити

завантажити

Випробування та сертифікація літальних апаратів

завантажити

 

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

завантажити

 

Літаки і вертольоти

завантажити

завантажити

Проектування та виробництво композитних конструкцій

завантажити

завантажити

Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

завантажити

 

Ракетні двигуни та енергетичні установки

завантажити

завантажити

Ракетні та космічні комплекси

завантажити

завантажити

Супутники, двигуни та енергетичні установки

завантажити

 

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

завантажити

завантажити

завантажити

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

*

*

Технології виробництва літальних апаратів

завантажити

завантажити

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

завантажити

 

Комп'ютерно-інтегроване управління в енергетиці

завантажити

завантажити

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

завантажити

завантажити

Ядерні енергетичні установки

завантажити

 

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

завантажити

завантажити

завантажити

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

завантажити

завантажити

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

завантажити

завантажити

Теплофізика

завантажити

завантажити

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

завантажити

завантажити

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

завантажити

 

Комп’ютерні системи технічного зору

завантажити

завантажити

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

завантажити

завантажити

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

завантажити

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

завантажити

завантажити

Інформаційні вимірювальні системи

завантажити

завантажити

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

завантажити

завантажити

Якість, стандартизація та сертифікація

завантажити

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

завантажити

 

163 Біомедична інженерія

Біотехнічні та медичні апарати і системи

завантажити

 

163 Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

завантажити

завантажити

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційні мережі зв’язку

завантажити завантажити

завантажити

Радіоелектронні апарати та засоби

завантажити

завантажити

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

завантажити

 

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

завантажити

завантажити

Технології та засоби телекомунікацій

завантажити завантажити

завантажити

 

173 Авіоніка

 

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

завантажити

завантажити

Системи керування літальними апаратами та комплексами

завантажити

завантажити

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

завантажити

завантажити

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

завантажити

завантажити

Системи аеронавігаційного обслуговування

завантажити

 

Обслуговування повітряних суден

*

 

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

завантажити

 

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

завантажити

 

 

281 Публічне управління та адміністрування

 

Менеджмент організацій та адміністрування

завантажити

 

Публічне управління та адміністрування

завантажити  

292 Міжнародні відносини

Міжнародна економіка

завантажити

 

 Міжнародний туристичний бізнес

завантажити

 

Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

Дізнатися