bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Напрями наукової діяльності
  ГоловнаУніверситетУніверситет сьогодніНапрями наукової діяльності

  Основні напрями наукової діяльності

  Національного аерокосмічного університету
  ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

  Увага наукових підрозділів університету зосереджена на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки, перш за все, пов’язаних з аерокосмічною галуззю:

  • теоретична і експериментальна аеродинаміка;
  • міцність, довговічність і надійність конструкцій літальних апаратів;
  • використання сучасних інформаційних технологій при проектуванні і підготовці виробництва літальних апаратів, транспортних засобів і машин;
  • імпульсні технології обробки матеріалів;
  • теорія та діагностика газотурбінних двигунів;
  • нанесення покриттів із спеціальними властивостями для поліпшення експлуатаційних характеристик деталей;
  • проектування і виробництво виробів з композиційних матеріалів;
  • енергоустаткування космічних літальних апаратів;
  • розробка космічних двигунів, технологія їх виробництва і випробування;
  • системи супутникової навігації і дистанційного зондування земної поверхні;
  • нетрадиційна енергетика;
  • дистанційно пілотовані літальні апарати (міні і мікро ДПЛА);
  • системи керування та радіоелектронне обладнання літальних апаратів;
  • апаратура і комплекси медичного призначення;
  • геоінформаційні технології та GPS-системи для моніторингу навколишнього середовища та природокористування.

  Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

  Переглянути