План засідань Вченої ради | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетВчена радаПлан засідань Вченої ради

План засідань Вченої ради
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
на осінній семестр 2020/2021 навчального року

28 серпня 2020 року

1. Загальні результати роботи Університету з доуніверситетської підготовки молоді та завдання щодо забезпечення набору на перший курс 2021/2022 навчального року.

Інформація: начальника відділу доуніверситетської освіти Маковецького А. В.

2. Організація освітнього процесу в Університеті в умовах карантину.

Інформація: начальника навчально-методичного відділу Романова М. С.

23 вересня 2020 року

1. Про внесення змін у Положення «Про Вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (Редакція 4).

Інформація: ученого секретаря Чмихун С. Є.

2. Поточний стан підготовки аспірантів і докторантів в Університеті.

Доповідь: завідувача відділу аспірантури і докторантури Селевка В. Б.

Комісія: Павліков В. В. (голова), Маркович С. Є., Баранов О. О.

3. Звіт про роботу кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі (№ 407) за 2017 - першу половину 2020 рр.

Доповідь: завідувача кафедри № 407 Горелика С. І.

Комісія: Романов М. С. (голова), Маковецький А. В., Крицький Д. М.

4. Про представлення щодо присвоєння вченого звання «Професор ХАІ»: Овсянніку Віктору Миколайовичу (кафедра № 105).

Інформація: завідувача кафедри № 105 Крицького Д. М.

5. Про затвердження змін до Положення «Про організацію освітнього процесу» (Редакція 3).

Інформація: начальника навчально-методичного відділу Романова М. С.

6. Про затвердження Положення «Про дистанційну форму здобуття освіти» (Редакція 1).

Інформація: начальника навчально-методичного відділу Романова М. С.

23 жовтня 2020 року

1. Про підсумки вступної кампанії на 1 курс 2020/2021 навчального року.

Доповідь: відповідального секретаря приймальної комісії, начальника навчально-організаційного відділу В. М. Степаненка.

2. Звіт про роботу кафедри радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (№ 502) за 2015 - 2020 рр.

Доповідь: завідувачки кафедри № 502 Висоцької О. В.

Комісія: Баранов О. О. (голова), Маковецький А. В., Колесник В. П.

3. Про затвердження Положення «Про навчально-сертифікаційний відділ» (Редакція 1).

Інформація: директора авіаційного сертифікаційного центру ХАІ Топала М. С.

4. Про затвердження Положення «Про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін» (Редакція 2).

Інформація: начальника навчально-методичного відділу Романова М. С.

5. Про затвердження змін до Положення «Порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці» (Редакція 1) від 01.12.2015 р.

Інформація: начальника навчально-методичного відділу Романова М. С.

25 листопада 2020 року

1. Інформація про роботу факультету міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян (№ 8) за 2020 рік в умовах карантину.

Доповідь: декана факультету № 8 Тараненка І. М та помічника ректора з інноваційної діяльності Марковича С. Є.

Комісія: Воробйов Ю. А. (голова), Степаненко В. М., Єпіфанов С. В., Гребеніков О. Г.

2. Звіт про роботу кафедри фінансів, обліку і оподаткування (№ 604) за 2015 - 2020 роки.

Доповідь: завідувачки кафедри № 604 Калінеску Т. В.

Комісія: Баранов О. О. (голова), Спіцина Г. О., Крицький Д. М.

3. Про затвердження Правил прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» зі змінами.

Інформація: відповідального секретаря приймальної комісії Степаненка В. М.

4. Про введення в дію доповнень та змін до Положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників» (Редакція 4).

Інформація: ученого секретаря Університету Чмихун С. Є.

5. Про затвердження Положення «Про дуальну форму здобуття освіти» (Редакція 2).

Інформація: начальника навчально-методичного відділу Романова М. С.

22 грудня 2020 року

1. Звіт декана факультету систем управління літальних апаратів (№ 3) Заболотного О. В. про роботу факультету за 2015 - 2020 роки.

Доповідь: декана факультету № 3 Заболотного О. В.

Комісія: Сорокін В. Ф. (голова), Степаненко В. М., Дурнєв О. М.

2. Про затвердження та введення в дію з 01.01.2021 року Правил прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» з додатками.

Інформація: відповідального секретаря приймальної комісії Степаненка В. М.

3. Про затвердження та введення в дію з 01.01.2021 року Положення «Про Донбас - Україна та Крим - Україна» (Редакція 3).

Інформація: відповідального секретаря приймальної комісії Степаненка В. М.

4. Про розгляд та прийняття змін до Стратегії розвитку Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Інформація: начальника навчально-методичного відділу Романова М. С.

5. Про внесення змін до Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Інформація: начальника юридичного відділу Цимбалістого В. А.

6. Про розгляд та прийняття Роз’яснень та уточнень щодо норм Положення «Про дистанційну форму здобуття освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Інформація: начальника навчально-методичного відділу Романова М. С.

Он-лайн тестування з «Математики» і «Української мови» у форматі ЗНО