ERASMUS+ | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ERASMUS+

  Проекти програми ЄС Еразмус+: СВНЕ у сфері вищої освіти за участі закладів вищої освіти України

  2016 Calls for Proposals Projects Profiles/ Проекти конкурсу 2016 р.

   

  ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: НОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

  ДЛЯ ПОТРЕБ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА

  573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP

  Коротка назва проекту: ALIOT
  Національний  Спільний проектПріоритет – Розроблення освітніх програм
  Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019
  Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
  Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 816725,00 €
  Цільова група: студенти, учасники системи безперервного навчання
  Отримувач гранту: 
  Університет Ньюкаслу, Ньюкасл, Велика Британія
  Координатор: проф. Кріс ФІЛІПС
  Контакти: тел.: +44(191)2087972
  e-адреса: [email protected]

  Партнерство:

  • Університет Бекет м. Лідс, Велика Британія
  • Університет м. Коімбра, Португалія
  • Королівський технологічний інститут, Швеція
  • Інститут інформаційних наук і технологій  Національної дослідницької ради, Італія
  • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна
  • Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Україна
  • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Україна
  • Одеський національний політехнічний університет, Україна
  • Тернопільський національний економічний університет, Україна
  • Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна
  • Запорізький національний технічний університет, Україна
  • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, Україна
  • IT-Альянс Освіта  Індустрія Наука, Україна
  • SmartME University, Україна
  • Міністрерство освіти і наки України
  Мета та завдання проекту:
  Загальна мета проекту ALIOT по розробці освітніх програм полягає в забезпеченні досліджень в новій області Інтернету речей (ІР) відповідно до потреб сучасного суспільства; наближенні університетів до змін у світовому ринку праці в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і світовій сфері освіти; наданні студентам уявлення щодо різних профілів роботи в різноманітних областях ІР.
   
  Завдання проекту: 
  • запровадити багато-доменну і комплексну освітньої програми з ІР для студентів магістратури в університетах України до вересня 2019;
  • запровадити багато-доменну і комплексну програми з ІР для докторантів в університетах України до вересня 2019;
  • забезпечити механізми інтенсивних заходів нарощення потенціалу викладачів ІКТ в Україні до вересня 2019;
  • створити багато-доменну мережу кластерів інтернету речей в Україні до вересня 2019. Ця мережа забезпечить середу для обміну та передачі знаннями, а також взаємного розвитку інноваційних дослідницьких ідей і практик між науковими та промисловими секторами в області інтернету речей.
  Напрями діяльності за проектом:
  • запровадження багато-доменної і комплексної освітньої програми з ІР для студентів магістратури в університетах України до вересня 2019;
  • запровадження багато-доменної і комплексної освітньої програми з ІР для докторантів в університетах України до вересня 2019;
  • забезпечення механізму інтенсивних заходів нарощення потенціалу викладачів ІКТ в Україні до вересня 2019;
  • створення багато доменної мережі Кластерів ІР в Україні до вересня 2019.
  Очікувані результати:
  • Запроваджена багато доменна і комплексна освітня програма з ІР для студентів магістратури в університетах України до вересня 2019;
  • запроваджена багато-доменна і комплексна освітня програма з ІР для докторантів в університетах України до вересня 2019;
  • забезпечено механізм інтенсивних заходів з нарощення потенціалу викладачів ІКТ в Україні до вересня 2019;
  • створено багато доменну мережу Кластерів ІР в Україні до вересня 2019.
  Координатор проекту від України:
  Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»https://khai.edu/
  тел.: +38 (057) 788-40-09; +38 (057) 315-10-56, факс: +38 (057) 315-11-31 
  Відповідальна особа: д.т.н., проф. Вячеслав ХАРЧЕНКО, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж 
  Контакти: +38 (057) 7884503; +38 067 9151989
  e-адреса: [email protected]
  Партнери з України: 
  Одеський національний політехнічний університет, http://www.opu.ua/
  тел.: +38 0482 344025
  Відповідальна особа: 
  Дмитро МАЄВСЬКИЙ, професор, завідувач кафедри теоретичних основ і загальної електротехніки
  Контакти: тел.: +380503362544
  e-адреса:  [email protected]
  Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, http://www.chnu.cv.ua/
  тел.: +38 0372 58-47-07
  e-адреса:  [email protected]
  Відповідальна особа: 
  Георгій ВОРОБЕЦЬ, к.т.н., завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж
  Контакти: тел.: +380668844640 
  e-адреса: [email protected]
  Східноукраїнський Національний університет імені В. Даля, http://snu.edu.ua/
  тел.: +38(0645)40342
  Відповідальна особа: Інна СКАРГА-БАНДУРОВА, професор, доцент 
  Контакти: тел.: +3806604772752 
  e-адреса:  [email protected]
  Запорізький національний технічний університет, www.zntu.edu.ua/
  тел.: +38 (061) 764-25-06
  Відповідальна особа: Равіль КУДЕРМЕТОВ, доктор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж
  Контакти:  тел.: +380509479790,
  e-адреса:  [email protected]
  Тернопільський національний економічний університет, www.tneu.edu.ua
  тел.: +38 0352 475078 
  Відповідальна особа: Анатолій САЧЕНКО, професор, факультет комп’ютерних інформаційних технологій
  Контакти:  тел.: +380974313425
  e-адреса:  [email protected]
  Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, www.chdu.edu.ua
  тел.: +38 0152 500333
  Відповідальна особа:  Юрій КОНДРАТЕНКО, професор 
  Контакти: тел.: +380956883700
  e-адреса:  [email protected]
  Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, ipme.kiev.ua
  тел.: +38(044)4241063, факс: +38(044)4240586
  Відповідальна особа: Володимир МОХОР, професор, директор
  Контакти: тел.: +380152464074
  e-адреса:  [email protected]
  SmartME University, http://smartme.university/
  тел.: +38 (044) 238-83-01
  Відповідальна особа: Оксана БІЛА, директор
  Контакти: тел.: +380664448878 
  e-адреса:  [email protected]

  Сайт проекту:  aliot.eu.org

   

  ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ ТА МОЛДОВИ

  573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP
   

       

  Коротка назва проекту: HRLAW
  Регіональний Спільний проектПріоритет – Розроблення освітніх програм
  Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019
  Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
  Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 746 380,00 €
  Цільова група: студенти, аспіранти, біженці з окупованих територій.
  Отримувач гранту: 
  Талліннський Технічний Університет,  Естонія

  Координатор: Мадлі КРІСПІН, Начальник відділу міжнародних проектів 

  Контакти: тел.: +372 620 35 02
  е-адреса: [email protected]
  Партнерство:
  • Талліннський Технічний Університет, Естонія 
  • Університет Коледж Корку, Національного університету Ірландії, Республіка Ірландія
  • Королівський Технічний Університет, Швеція
  • Університет Хадерсфільду, Великобританія
  • ТОВ Інерція Діджитал, Іспанія
  • Молдовський державний університет, Молдова
  • Поліцейська академія ім. Штефана чел Маре, Молдова
  • Бельцький державний університет ім. Алеку Руссо, Молдова
  • Республіканський центр для дітей та молоді ГУТТА-КЛАБ, Молдова
  • Міністерство освіти Республіки Молдова, Молдова
  • Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Україна
  • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», Україна
  • Хмельницький національний університет, Україна 
  • Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая, Україна
  • Українська студентська асоціація, Україна
  • Недержавна організація «МАМА-86», Україна
  • Міністерство освіти та науки України, Україна
  Мета та завдання проекту:
  Метою проекту HRLAW є підтримка  України і Молдови у подоланні викликів, пов’язаних із впровадженням Європейської політики та міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини за рахунок створення потенціалу та розробки відповідного інструментарію.
   
  Завдання проекту: 
  • створити Офіси Студентського Обмудсмену та запровадити Кодекс академічної чесності до вересня 2019 р.;
  • впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для студентів магістратури в українських і молдавських університетах до вересня 2019 року;
  • впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для докторантів в українських і молдавських університетах до вересня 2019 року;
  • забезпечити механізм для інтенсивних заходів зі створення потенціалу для українських і молдавський тренерів з права до вересня 2019 року.
  Напрями діяльності за проектом:
  • SWOT аналіз;
  • створення та інтеграція в структуру університетів партнерів Офісів Студентського Омбудсмену (ОСО);
  • оснащення ОСО;
  • розроблення магістерських модулів, підручників та графіків стажування;
  • розроблення навчальних модулів для аспірантів, підручників та графіків стажування;
  • реалізація навчальних програм, гостьових лекцій та стажувань;
  • проведення Європейськими спеціалістами тренінгів в Українських та Молдавських університетах;
  • розроблення навчальних модулів для безперервного навчання;
  • підготовка технічного та фінального звітів;
  • реалізація заходів з поширення інформації про проект;
  • розроблення дизайну та запуск сайту проекту;
  • розроблення карт фінансування;
  • операційний та фінансовий менеджмент проекту.
  Очікувані результати:
  • Проаналізовано досвід та кращі приклади Європейських партнерів.
  • Створено ОСО в університетах країн-партнерів, в структурі відповідних існуючих центрів.
  • Розроблено і вивірено 2 національних протоколи коду академічної чесності.
  • Розроблено навчальні програми та підручники для 9 модулів для магістрів 6 українських та молдавських університетів. 
  • Розроблено вивірено та випробувано підручники й навчальні програми із 5 кейс-орієнтованих модулів з прав людини для докторантів в українських і молдавських університетах.
  • Оснащено ОСО.
  • Розроблено навчальні програми та підручники для 2 модулів для безперервного навчання.
  • Розроблено сайти проекту та ОСО.
  • Розроблено два національних робочих плани та карти фінансування.
  • Розроблено план якості проекту та проведено оцінку якості проекту.
  • Розроблено та реалізовано стратегію стійкості результатів, розповсюдження і використання результатів проекту.
  • Реалізовано координацію проекту, виконано фінансовий та оперативний менеджмент.
  Координатор проекту від України:
  Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»https://khai.edu/
  тел.: +38(057) 788-40-18, +38 (057) 788-40-09, факс: +38 (57) 315-11-31
  Відповідальна особа: ст. викладач Костянтин ДАНЬКО, керівник міжнародних проектів
  Контакти: тел.: +380957275652; +38 (057) 788-40-59;  e-адреса: [email protected]
  Партнери з України: 
  Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, nlu.edu.ua
  тел.: +380577041120; факс: +380577041171
  Відповідальна особа:
  Олександр ЧАСТНИК, доцент, керівник відділу міжнародних програм і зв’язків
  Контакти: тел.: +380577049331
  e-адреса: [email protected]
  Хмельницький національний університет (ХНУ), www.khnu.km.ua
  тел.: +380382728076; факс: +380382223265;
  Відповідальна особа: Дмитро МЕДЗАТИЙ, доцент
  Контакти
  тел.: +380677128686
  e-адреса: [email protected]
  Міжнародний науково-технічний університет (МНТУ), www.istu.edu.ua
  тел.: +380442915364; факс: +380445592433
  Відповідальна особа:  проф. Вероніка ХУДОЛЕЙ, ректор
  Contacts: тел.:+380674665155
  e-адреса: [email protected]
  Українська Студентська Спілка (УСС), www.yss.com.ua
  тел.: +380674466077; факс: +380444569290;
  Відповідальна особа: Станіслав КУЦЕНКО, директор
  Контакти: тел.:+380674466077; 
  e-адреса: [email protected]
  Всеукраїнська екологічна ГО «MAMA-86», www.mama-86.org.ua
  Відповідальна особа: 
  Ольга ЦИГУЛЬОВА, заступник директора
  Контакти: тел.:+380670220817; 
  e-адреса: [email protected]
  Міністерство освіти і науки України,  www.mon.gov.ua; тел.: +380444813221 +380444813280; факс: +380444814796
  Відповідальна особа: Ганна НОВОСАД, начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
  Контакти: [email protected]

  Сайт проекту: http://hrlaw.eu.org/

  Асистент при вступі до ХАІ

  Консультаційний центр ХАІ