bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кривцов Володимир Станіславович

Ректор Національного аерокосмічного університету

ім. М. Є. Жуковського

1998-2017 рр.

За роки роботи проректором з наукової роботи та ректором Володимир Станіславович зробив значний внесок в розвиток наукових досліджень університету, виховання і підготовку педагогічних кадрів, в удосконалення навчально-виховного процесу, в підвищення якості підготовки з фахівців. У складний час 90-х років завдяки наполегливості, ініціативності, неабияким організаторським здібностям Володимиру Станіславовичу вдається зберегти науковий потенціал інституту та висококваліфіковані наукові кадри, продовжити наукові дослідження з найважливіших тем кафедр і наукових шкіл, виховувати молодих вчених. У 1998 році ХАІ присвоюється статус Державного аерокосмічного університету, в вересні 2000 року – Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського. Розширюється контингент студентів за контрактом, в тому числі за галузевою цільовим замовленням, що дозволило відновити і розвинути матеріально-технічну та навчально-лабораторну базу університету, взяти стратегічний курс на впровадження сучасних інформаційних технологій в підготовці фахівців для аерокосмічної галузі України.

Велика робота проводиться по реорганізації кафедр і структури факультетів з метою підвищення ефективності їх діяльності. Організовуються нові факультети: гуманітарний, заочного навчання, по роботі з іноземними студентами, відкриваються нові перспективні спеціальності, що користуються попитом на сучасному ринку праці України. Щороку лави викладацьких і наукових кадрів університету поповнюються за рахунок перспективних випускників, які направляються після закінчення ХАІ на кафедри. Підвищується ефективність аспірантури. В результаті колектив викладачів і наукових співробітників за останні роки помолодшав, більше стало викладачів з вченими ступенями і званнями.

У 1998 році В. С. Кривцов очолив кафедру технології виробництва літальних апаратів. Під його керівництвом на кафедрі реалізується програма всебічного впровадження сучасних інформаційних технологій виробництва авіаційної техніки. Талановитий педагог приділяв велику увагу вихованню молодих вчених-педагогів. Він є автором монографій і підручників, які користуються великим попитом у вищій школі України, був науковим керівником і консультантом кандидатів і доктора наук. Організовував взаємозв'язок з підприємствами галузі і залучав провідні підприємства для участі в навчальному процесі студентів. Так при АНТК ім. О. К. Антонова, м. Київ та АТ «Мотор-Січ», м. Запоріжжя успішно функціонують філії факультетів.На провідних підприємствах аерокосмічної галузі організовані філії та кафедри з нових напрямків розвитку авіакосмічної науки і техніки.

Під безпосереднім керівництвом В. С. Кривцова в ХАІ створюються нові наукові напрямки, розширюються міжнародні зв'язки в галузі науково-технічного співтовариства, виконуються міжнародні проекти з підготовки магістрів і докторів наук в Мексиці і Ірані.

В. С. Кривцов був членом Ради з питань науки і науково-технічної політики при Президентові України, очолював відділення аерокосмічної техніки Академії інженерних наук України, був членом секції інформатики Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, членом бюро Північно-Східного наукового центру НАН України, академіком Російської академії космонавтики ім. К. Е. Ціолковського, головою спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій, головним редактором науково-технічного журналу «Авіаційно-технічна техніка та технологія», головою науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за напрямом «Авіація і космонавтика». Обирався депутатом Харківської міської Ради народних депутатів, нагороджений медаллю «За трудову відзнаку» (1980).

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути