bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Для іноземних студентів
ГоловнаСтудентуСтудмістечкоДля іноземних студентів

Виписка із положення про поселення та проживання в гуртожитках студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського „ХАІ ”

Основні принципи поселення та проживання в гуртожитках університету.

Поселення до студентських гуртожитків здійснюється рішенням керівника університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку керівник університету чи за його дорученням керівник студентського містечка укладає контракт із мешканцем на проживання в гуртожитку і видає йому ордер, який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері зазначаються адреса гуртожитку і номер кімнати.

Поселення до гуртожитків університету проводиться на навчальний рік, в тому числі на канікулярний період, якщо інше не передбачено контрактом.

Поселення до гуртожитків університету проводиться:

 • з 20 серпня до 25 вересня – для студентів, аспірантів, докторантів, співробітників;
 • з 20 серпня до 15 листопада – для іноземних студентів і слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян.

Принципи поселення іноземних студентів та аспірантів:

 • факультет з підготовки іноземних громадян надає інформацію про кількість слухачів підготовчого відділення, студентів, аспірантів з числа іноземних громадян та узгоджує з адміністрацією студмістечка розподіл житлового фонду для їх влаштування;
 • поселення іноземних слухачів підготовчого відділення, студентів, аспірантів здійснюється після проходження відповідного медичного огляду, на підставі наказу про зарахування та за наявності наданого деканом факультету з підготовки іноземних громадян направлення на поселення; з кожним таким мешканцем укладається контракт на проживання;
 • враховуючи специфіку навчання, поселення слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян і студентів, які навчаються в університеті на іноземній мові, проводиться до окремо наданих житлових приміщень гуртожитку;
 • поселення всіх інших іноземних студентів здійснюється на загальних умовах.

Плата за проживання в гуртожитках університету:

 1. конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках затверджується ректором університету і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла та погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією. Розмір плати за проживання у гуртожитку має бути доведено до відома мешканців;
 2. плата за проживання в гуртожитках студмістечка здійснюється мешканцями гуртожитків за весь час проживання, у тому числі й за період канікул;
 3. розмір плати за проживання в гуртожитку може змінюватися при зміні відповідних тарифів згідно з чинним законодавством України та наказами ректора університету;
 4. базова вартість проживання складається з вартості утримання ліжко-місця та житлово-комунальних послуг. До обов’язкових послуг на утримання ліжко-місця, що надаються мешканцям гуртожитків, належать: 
  • обслуговування обладнання гуртожитку;
  • дезінфекція, дератизація та дезінсекція;
  • охорона та протипожежна сигналізація;
  • поточний ремонт будівель гуртожитку та його обладнання;
  • прання та поновлення білизни;
  • матеріальне забезпечення утримання приміщень у чистоті.
 5. розмір плати за проживання для іноземних студентів, аспірантів, докторантів денної контрактної форми навчання, слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян складається з вартості обов’язкових послуг на утримання ліжко-місця та вартості комунальних послуг в залежності від кількості мешканців у кімнаті, типу гуртожитку та площі кімнати;
 6. за умови наявності вільних місць мешканці гуртожитків можуть займати більшу житлову площу (більше одного ліжко-місця), в такому разі плата за проживання встановлюється у розмірі фактичних витрат, пропорційної займаній площі, згідно з контрактом на проживання.

Звернутись