Всеукраїнські студентські олімпіади | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Всеукраїнські студентські олімпіади,
в яких можуть приймати участь студенти
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

Всеукраїнські студентські олімпіади - це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів.

Олімпіада проводиться щороку з метою:

- підвищення якості підготовки фахівців;

- системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Основними завданнями Олімпіади є:

- виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей;

- стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності;

- відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.

Олімпіада з навчальної дисципліни - це творче змагання з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, які вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

Олімпіада з напряму, спеціальності - це творче змагання з професійної та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з напрямами і спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від №1580 від 17.12.2019 р «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" визначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад із наступних навчальних дисциплін:

- Інформатика;

- Теорія машин і механізмів;

- Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від №1580 від 17.12.2019 р «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" визначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад із наступних спеціальностей:

- Авіаційна та ракетно-космічна техніка;

- Авіоніка;

- Авіаційний тарнспорт.

Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади Наказ Міністерства освіти і науки "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади"

Предметні олімпіади у форматі НМТ